Členové ČES

Seznamte se s našimi členy

Členové ČES


Mgr. Petra Antošová DiS.

Mgr. Petra Antošová DiS. je evaluátorka, koučka, mentorka, facilitátorka a lektorka.

více informací

Doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.

více informací

Ing. Inka Bartošová, MAS

Evaluátorka, facilitátorka a lektorka podporující participativní přístupy a využití evaluací v dalším rozhodování.

více informací

Hana Bendová, MA

nezávislá projektová konzultantka, evaluátorka a školitelka. Disponuje mnohaletými zkušenostmi v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

více informací

Sabína Bieliková

více informací

Petr Bouchal, M.Phil., výkonný ředitel ČES (člen Správní rady)

Petr je členem správní rady České evaluační společnosti (výkonný ředitel); spoluedituje blog a stará se o sociální sítě.

více informací

Ing. Lucie Bučinová

evaluátorka programů a projektů. Specializuje se na veřejné programy z oblasti rozvoje lidských zdrojů (vzdělávání dospělých, age management

více informací

Jana Bystřická

více informací

PhDr. Magdaléna Celnarová

více informací

Ing. Petra Chaloupková, PhD., dr.h.c

Proděkanka pro mezinárodní vztahy a pedagog na Fakultě tropického zemědělství, ČZU v Praze

více informací

Ing. Kamil Dörfler

Kamil Dörfler pracuje jako Senior Urban Development Specialist v Evropské investiční bance se sídlem v Lucembursku

více informací

doc. Ing. Ondřej Dvouletý Ph.D., MSc.

Ondřej Dvouletý je docentem na Katedře podnikání VŠE v Praze. Dlouhodobě se věnuje výzkumu podnikatelské aktivity, vyhodnocování dopadů veřejných politik podpory podnikání, studiu motivace a životního stylu u různých typů podnikatelů a ekonomii podnikání.

více informací

Mgr. Martin Dytrych

více informací

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Je akademickým pracovníkem a evaluátorem s více než desetiletými zkušenostmi

více informací

Irena Ferčíková Konečná

Irena Ferčíková Konečná má mnohaletou zkušenost s přípravou a řízením projektů v oblasti lidských práv.

více informací

Mgr. Hana Friedlaenderová

Hana zastává pozici Senior Research and Insights Manager ve společnosti Nielsen Admosphere.

více informací

Ladislav Frühauf

více informací

Ing. Kateřina Gregorová

více informací

Mgr. Václav Haas

více informací

Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.

Proděkan pro kvalitu Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze.

více informací

Mgr. Jan Hněvkovský

Evaluátor, lektor, konzultant a spoluzakladatel firmy Gov Lab s.r.o. specializující se na sociální inovace, strategické řízení, design služeb a rozvojovou spolupráci.

více informací

Mgr. Ondřej Holčák

více informací

Ing. Michal Horáček

Michal Horáček je konzultantem s mnohaletými zkušenostmi v poskytování rozličných služeb pro veřejnou správu i pro instituce Evropské Komise.

více informací

Mgr. Jan Horký

více informací

Martin Hruška

více informací

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

je sociolog-makroekonom se zaměřením na hodnocení veřejných politik zemí EU, operačních programů, koncepcí, strategií na národní i regionální úrovni

více informací

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.

Evaluátorka, konzultantka a spoluzakladatelka společnosti EDREO s.r.o.

více informací

Timotej Jurčo, MA

Vede evaluační jednotku v neziskové organizaci Učitel naživo

více informací

Daniel Kaba

více informací

Mgr. Adriana Kábová Ph.D.

Evaluátorka, školitelka a konzultantka projektů a programů především se zaměřením na vzdělávání a oblast sociální práce.

více informací

Pavla Kačabová

více informací

Mgr. Lukáš Kačena

Nezávislý konzultant v oblasti veřejné správy se zaměřením na tvorbu a hodnocení veřejných politik a podporu výzkumu, vývoje a inovací.

více informací

Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

zastává funkci vedoucího Katedry speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě.

více informací

PhDr. Marie Kaufmann

mezinárodní poradkyně a socio-ekonomická expertka. Od roku 1996 zpracovává evaluační a odborné studie pro Evropskou komisi

více informací

Mgr. Hana Kociánová

Zaměřuje se především na evaluace v oblasti lidských práv, sociální práce, sociálních služeb a sociálního začleňování

více informací

Rostislav Kolouch

více informací

Marie Körner

nezávislá odbornice na socio-ekonomii, monitoring a evaluace. Působí zejména v rozvojové spolupráci a má zkušenosti ve všech aspektech řízení projektového cyklu.

více informací

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Evaluátorka, působí na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

více informací

Nikola Křístek

zaměřuje se především na evaluaci v oblasti celoživotního i formálního vzdělávání a řízení projektů.

více informací

Ing. Blanka Křivánková, Ph.D.

Blanka má dlouholeté zkušenosti s projekty rozvojové spolupráce v oblastech životního prostředí, zemědělství a lesnictví a s participativními evaluačními metodami.

více informací

Mgr. Petr Krucký

Petr se oblasti evaluací věnuje dlouhodobě, nejprve z pozice poskytovatele dotace, následně pak z pozice konzultanta, zejména ve společnostech velké čtyřky.

více informací

Mgr. Ondřej Krupčík

více informací

Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.

Vladimír se dlouhodobě se zabývá evaluacemi intervencí financovaných z evropských fondů, přestože má akademické kořeny v oblasti rozvojové spolupráce.

více informací

Monika Laisková

více informací

Juraj Laššuth

více informací

Mgr. Barbora Latečková

více informací

Susan Louise Legro, MIA, MPH

nezávislá konzultantka se zaměřením na hodnocení projektů, které dostavají financování z Globálního ekologického fondu

více informací

Mgr. Lukáš Maláč

Expert společnosti Naviga Advisory and Evaluation v oblasti strategického rozvoje a evaluací veřejných politik a programů

více informací

Ing. Linda Maršíková

Linda Maršíková se v EY zabývá poradenstvím pro veřejný sektor a evaluacemi projektů financovaných z EU.

více informací

Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

Působí na Fakultě tropického zemědělství, České zemědělské univerzity v Praze

více informací

Mgr. Marek Navrátil

Evaluátor a výzkumný pracovník

více informací

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Výzkumník a pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK)

více informací

Petra Novaková, MSc.

Petra má více než deset let zkušeností v oblasti projektování, monitorování a hodnocení projektů / programů v mezinárodním rozvojovém sektoru.

více informací

Doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Martin Pělucha se ve společnosti IREAS věnuje hodnocení veřejných programů politiky soudržnosti EU a politiky rozvoje venkova.

více informací

Mgr. Jiří Pištora

je odborníkem v oblasti hydrogeologie, vodního hospodářství, odstraňování ekologických zátěží, analýz rizik, environmentálních auditů

více informací

Ing. Oto Potluka, Ph.D.

pracuje v CEPS na Univerzitě v Basileji jako výzkumník v oboru občanské společnosti, regionálního a hospodářského rozvoje

více informací

Mgr. Lenka Průšová

více informací

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Metodolog výzkumu a evaluací; absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal v oboru evaluací doktorát

více informací

Dr.phil. Radka Rubilina

více informací

Jáchym Růžička

více informací

Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.

Odborná asistentka na Katedře rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

více informací

Mgr. Simona Smrčková

více informací

Ing. Martin Špaček, PhD.

Akademický pracovník a evaluátor.

více informací

Anna Švarcová

více informací

PhDr. Dmitrij Švec

více informací

Mgr. Daniel Svoboda

Prezident České evaluační společnosti

více informací

Mgr. Jiří Svobodník

absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze, obor geografie-historie. Zabývá se metodickou činností a evaluací v oblasti strukturálních fondů EU

více informací

Kateřina Vojtíšková Mgr. et Bc., Ph.D.

více informací

Bc. Ivan Volchkov

více informací

Mgr. Václav Voslář

více informací

Mgr. Pavla Zetková

více informací

více informací