Členové ČES

Seznamte se s našimi členy

Členové ČES


Daša Adamcová, M.A.

Daša Adamcová vede evaluační oddělení v neziskové organizaci Učitel naživo, kde se věnuje zejména evaluaci programů Učitel naživo a Ředitel naživo

více informací

Mgr. Petra Antošová DiS.

Mgr. Petra Antošová DiS. je evaluátorka, koučka, mentorka, facilitátorka a lektorka.

více informací

Doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.

více informací

Ing. Inka Bartošová, MAS

Evaluátorka, facilitátorka a lektorka podporující participativní přístupy a využití evaluací v dalším rozhodování.

více informací

Mgr. Martin Bastl, Ph.D.

Evaluátor a analytik, aktuálně působící ve státní správě, dříve pracoval v akademickém sektoru.  

více informací

Hana Bendová, MA

nezávislá projektová konzultantka, evaluátorka a školitelka. Disponuje mnohaletými zkušenostmi v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

více informací

Petr Bouchal, M.Phil., výkonný ředitel ČES (člen Správní rady)

Petr je členem správní rady České evaluační společnosti (výkonný ředitel); spoluedituje blog a stará se o sociální sítě.

více informací

Mgr. Lenka Broukalová

se věnuje analýzám a evaluacím v oblasti vzdělávání. Soustředí se zejména na environmentální výchovu, výchovu k udržitelnému rozvoji

více informací

Ing. Lucie Bučinová

evaluátorka programů a projektů. Specializuje se na veřejné programy z oblasti rozvoje lidských zdrojů (vzdělávání dospělých, age management

více informací

PhDr. Magdaléna Celnarová

více informací

Ing. Petra Chaloupková, PhD.

více informací

Ing. Kamil Dörfler

Kamil Dörfler pracuje jako Senior Urban Development Specialist v Evropské investiční bance se sídlem v Lucembursku

více informací

Jana Drlíková, M. A.

Dlouhodobě působí v evaluační jednotce Národního orgánu pro koordinaci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Věnuje se především kvalitativním metodám, projektovému řízení a veřejným zakázkám.

více informací

doc. Ing. Ondřej Dvouletý Ph.D., MSc.

Ondřej Dvouletý je docentem na Katedře podnikání VŠE v Praze. Dlouhodobě se věnuje výzkumu podnikatelské aktivity, vyhodnocování dopadů veřejných politik podpory podnikání, studiu motivace a životního stylu u různých typů podnikatelů a ekonomii podnikání.

více informací

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Je akademickým pracovníkem a evaluátorem s více než desetiletými zkušenostmi

více informací

Irena Ferčíková Konečná

Irena Ferčíková Konečná má mnohaletou zkušenost s přípravou a řízením projektů v oblasti lidských práv.

více informací

Mgr. Hana Friedlaenderová

Hana zastává pozici Senior Research and Insights Manager ve společnosti Nielsen Admosphere.

více informací

Ladislav Frühauf

více informací

Mgr. Václav Haas

více informací

Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.

Proděkan pro kvalitu Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze.

více informací

Mgr. Jan Hněvkovský

Evaluátor, lektor, konzultant a spoluzakladatel firmy Gov Lab s.r.o. specializující se na sociální inovace, strategické řízení, design služeb a rozvojovou spolupráci.

více informací

Mgr. Ondřej Holčák

více informací

Ing. Michal Horáček

Michal Horáček je konzultantem s mnohaletými zkušenostmi v poskytování rozličných služeb pro veřejnou správu i pro instituce Evropské Komise.

více informací

Mgr. Jan Horký

více informací

Martin Hruška

více informací

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

je sociolog-makroekonom se zaměřením na hodnocení veřejných politik zemí EU, operačních programů, koncepcí, strategií na národní i regionální úrovni

více informací

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.

Evaluátorka, konzultantka a spoluzakladatelka společnosti EDREO s.r.o.

více informací

Mgr. Adriana Kábová Ph.D.

Evaluátorka, školitelka a konzultantka projektů a programů především se zaměřením na vzdělávání a oblast sociální práce.

více informací

Mgr. Lukáš Kačena

Nezávislý konzultant v oblasti veřejné správy se zaměřením na tvorbu a hodnocení veřejných politik a podporu výzkumu, vývoje a inovací.

více informací

Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

zastává funkci vedoucího Katedry speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě.

více informací

PhDr. Marie Kaufmann

mezinárodní poradkyně a socio-ekonomická expertka. Od roku 1996 zpracovává evaluační a odborné studie pro Evropskou komisi

více informací

Marie Körner

nezávislá odbornice na socio-ekonomii, monitoring a evaluace. Působí zejména v rozvojové spolupráci a má zkušenosti ve všech aspektech řízení projektového cyklu.

více informací

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Evaluátorka, působí na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

více informací

Nikola Křístek

zaměřuje se především na evaluaci v oblasti celoživotního i formálního vzdělávání a řízení projektů.

více informací

Ing. Blanka Křivánková, Ph.D.

Blanka má dlouholeté zkušenosti s projekty rozvojové spolupráce v oblastech životního prostředí, zemědělství a lesnictví a s participativními evaluačními metodami.

více informací

Mgr. Petr Krucký

Petr se oblasti evaluací věnuje dlouhodobě, nejprve z pozice poskytovatele dotace, následně pak z pozice konzultanta, zejména ve společnostech velké čtyřky.

více informací

Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.

Vladimír se dlouhodobě se zabývá evaluacemi intervencí financovaných z evropských fondů, přestože má akademické kořeny v oblasti rozvojové spolupráce.

více informací

Monika Laisková

více informací

Mgr. Barbora Latečková

více informací

Susan Louise Legro, MIA, MPH

nezávislá konzultantka se zaměřením na hodnocení projektů, které dostavají financování z Globálního ekologického fondu

více informací

Ing. Linda Maršíková

Linda Maršíková se v EY zabývá poradenstvím pro veřejný sektor a evaluacemi projektů financovaných z EU.

více informací

Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

více informací

Mgr. Marek Navrátil

Evaluátor a výzkumný pracovník

více informací

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

absolvoval doktorské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK), kde také v současné době působí jako akademický a výzkumný pracovník

více informací

Ing. Karel Němejc, Ph.D.

Pověřený ředitel a vedoucí katedry pedagogiky Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze (IVP ČZU)

více informací

Petra Novaková, MSc.

Petra má více než deset let zkušeností v oblasti projektování, monitorování a hodnocení projektů / programů v mezinárodním rozvojovém sektoru.

více informací

Doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Martin Pělucha se ve společnosti IREAS věnuje hodnocení veřejných programů politiky soudržnosti EU a politiky rozvoje venkova.

více informací

Ing. Martin Petříček Ph.D.

Martin Petříček je rektorem Vysoké školy hotelové a ekonomické v Praze. 

více informací

Mgr. Jiří Pištora

je odborníkem v oblasti hydrogeologie, vodního hospodářství, odstraňování ekologických zátěží, analýz rizik, environmentálních auditů

více informací

Ing. Oto Potluka, Ph.D.

pracuje v CEPS na Univerzitě v Basileji jako výzkumník v oboru občanské společnosti, regionálního a hospodářského rozvoje

více informací

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Metodolog výzkumu a evaluací; absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal v oboru evaluací doktorát

více informací

Dr.phil. Radka Rubilina

více informací

Jáchym Růžička

více informací

Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.

Odborná asistentka na Katedře rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

více informací

Ing. Martin Špaček, PhD.

Akademický pracovník a evaluátor.

více informací

Mgr. Miroslav Suchanec, PhD., MSc.

působí jako odborný asistent na katedře SPSP FSS MU. Zabývá se výukou základů statistické analýzy dat

více informací

PhDr. Dmitrij Švec

více informací

Mgr. Daniel Svoboda

Daniel je prezident České evaluační společnosti a také koordinátor International Development Evaluation Association a International Evaluation Academy.

více informací

Mgr. Jiří Svobodník

absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze, obor geografie-historie. Zabývá se metodickou činností a evaluací v oblasti strukturálních fondů EU

více informací

Mgr. Zuzana Tollrianová

více informací

Matěj Voda M.A.

více informací

Mgr. Pavla Zetková

více informací

více informací