Členové ČES

Seznamte se s našimi členy

Členové ČES


Ing. Inka Bartošová (roz. Píbilová), MAS

evaluátorka, lektorka a facilitátorka. Působí zejména v zahraniční rozvojové spolupráci, vzdělávání, osvětě a sociální oblasti

více informací

Kristýna Bašná, MSc., Ph.D.

Věnuje se evaluacím a datové analýze především oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, sociálního začlenění, zaměstnanosti, životního prostředí a korupce.

více informací

Hana Bendová, MA

nezávislá projektová konzultantka, evaluátorka a školitelka. Disponuje mnohaletými zkušenostmi v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

více informací

Mgr. Lenka Broukalová

se věnuje analýzám a evaluacím v oblasti vzdělávání. Soustředí se zejména na environmentální výchovu, výchovu k udržitelnému rozvoji

více informací

Mgr. Lenka Brown

evaluátorka, konzultantka a projektová manažerka s dlouholetou praxí s přípravou, řízením a hodnocením programů ESIF

více informací

Ing. Lucie Bučinová

evaluátorka programů a projektů. Specializuje se na veřejné programy z oblasti rozvoje lidských zdrojů (vzdělávání dospělých, age management

více informací

PhDr. Jindra Čekan/ová

Zakladatelka Valuing Voices a nezávislá konzultantka, Dra Čekan/ová se zaměřuje na hodnocení udržitelnosti post-projektových výsledků a dopadů. 30 let praxe v mezinárodním rozvoje, 15 let z toho v monitorovani a evaluace.

více informací

Mgr. Miroslava Drahotová

Evaluátorka, konzultantka a projektová manažerka s dlouholetou praxí v oblasti vzdělávání a v oblasti řízení a hodnocení programů

více informací

Ministerstvo pro Místní rozvoj

více informací

Ing. Ondřej Dvouletý Ph.D., MSc.

Ondřej Dvouletý působí na Katedře podnikání VŠE, kde také absolvoval doktorské studium. Aktivně se rovněž podílí na celé řadě mezinárodních projektů a na rozvoji vědecké komunity

více informací

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Je akademickým pracovníkem a evaluátorem s více než desetiletými zkušenostmi

více informací

Irena Ferčíková Konečná

více informací

Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.

proděkan Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Ve výuce, výzkumu i v rámci rozvojových projektů se zabývá kvalitou vzdělávání

více informací

Mgr. Jan Hněvkovský,

Evaluátor, lektor, konzultant a spoluzakladatel firmy Gov Lab s.r.o. specializující se na sociální inovace, strategické řízení, design služeb a rozvojovou spolupráci.

více informací

Ing. Michal Horáček,

Michal Horáček je konzultantem s mnohaletými zkušenostmi v poskytování rozličných služeb pro veřejnou správu i pro instituce Evropské Komise.

více informací

Mgr. Jan Horký

více informací

Dr. Ing. Čestmír Hrdinka

více informací

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

je sociolog-makroekonom se zaměřením na hodnocení veřejných politik zemí EU, operačních programů, koncepcí, strategií na národní i regionální úrovni

více informací

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.

více informací

Lukáš Kačena

Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, nyní konzultant v oblasti veřejné správy.

více informací

PhDr. Marie Kaufmann

mezinárodní poradkyně a socio-ekonomická expertka. Od roku 1996 zpracovává evaluační a odborné studie pro Evropskou komisi

více informací

Mgr. Richard Kokeš,

Zaměřuje se obecně na problematiku fungování veřejného sektoru, na organizační teorii, systémové myšlení, organizační učení a skupinovou dynamiku.

více informací

Barbora Komberec Novosadová

více informací

Marie Körner

nezávislá odbornice na socio-ekonomii, monitoring a evaluace. Působí zejména v rozvojové spolupráci a má zkušenosti ve všech aspektech řízení projektového cyklu.

více informací

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

více informací

Nikola Křístek

zaměřuje se především na evaluaci v oblasti celoživotního i formálního vzdělávání a řízení projektů.

více informací

Ing. Blanka Křivánková, Ph.D.

Blanka má dlouholeté zkušenosti s projekty rozvojové spolupráce v oblastech životního prostředí, zemědělství a lesnictví a s participativními evaluačními metodami.

více informací

Bc. Petr Krucký

pracuje jako senior konzultant v oblasti Performance Improvement ve společnosti EY. Má zkušenosti s evaluacemi programů a projektů

více informací

Ing. Vladimír Kváča, Ph. D.

Prezident České evaluační společnost pro rok 2018. Pedagogicky působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a má dlouholetou praxi z oblasti Evropských strukturálních a investičních fondůů 

více informací

RNDr. Viktor Květoň, Ph. D.

Vědecký pracovník centra excelence na PřF UK a evaluátor s mezinárodními i národními zkušenostmi (DG Regio, MMR, MPSV, MŠMT aj.)

více informací

Mgr. et Mgr. Eva Lacinová

Projektová manažerka a lektorka. Působí zejména v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

více informací

Mgr. Barbora Latečková

více informací

Susan Louise Legro, MIA, MPH

nezávislá konzultantka se zaměřením na hodnocení projektů, které dostavají financování z Globálního ekologického fondu

více informací

Bc. Jan Lehejček

je absolventem Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze. V současnosti zde pokračuje studiem oboru Globální migrační a rozvojová studia.

více informací

Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

více informací

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

absolvoval doktorské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK), kde také v současné době působí jako akademický a výzkumný pracovník

více informací

Ing. Karel Němejc, Ph.D.

 ...je zástupcem ředitele pro vnější vztahy a vedoucím katedry pedagogiky Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze (IVP ČZU)

více informací

MSc. Petra Novaková

více informací

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

vystudoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde v roce 2009 dokončil i doktorát v oboru Regionalistika – Veřejná správa

více informací

Jiří Pištora

je odborníkem v oblasti hydrogeologie, vodního hospodářství, odstraňování ekologických zátěží, analýz rizik, environmentálních auditů

více informací

Ing. Oto Potluka, Ph.D.

pracuje v CEPS na Univerzitě v Basileji jako výzkumník v oboru občanské společnosti, regionálního a hospodářského rozvoje

více informací

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Metodolog výzkumu a evaluací; absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal v oboru evaluací doktorát

více informací

Radka Rubilina, Ph.D.

více informací

Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.

pracuje jako odborná asistentka na Katedře rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Zabývá se především rozvojem v oblasti Asie

více informací

Ing. Vladimír Sodomka

absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, letní školu College of Europe a školení Czech/EPDET. Má bohatou zkušenost z oblasti strukturálních fondů a projektů 

více informací

Ing. Martin Špaček

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Podnikohospodářské fakulty. Působí jako akademický pracovník a evaluátor se zájmem o problematiku implementace kohezní politiky EU a vyhodnocování jejích dopadů na regionální rozvoj.

více informací

PhD Veronika Štěpková

Evaluátorka a konzultantka s dlouholetou praxí v oblasti rozvojové spolupráce, dobré správy věcí veřejných a genderu.

více informací

Mgr. Miroslav Suchanec, PhD., MSc.

působí jako odborný asistent na katedře SPSP FSS MU. Zabývá se výukou základů statistické analýzy dat

více informací

Mgr. Daniel Svoboda

Specializuje se na projektový management a problematiku ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

více informací

Mgr. Jiří Svobodník

absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze, obor geografie-historie. Zabývá se metodickou činností a evaluací v oblasti strukturálních fondů EU

více informací