Stanoviska

Stanoviska ČES

Stanoviska

image

Hodnocení evaluací zahraniční rozvojové spolupráce

Zprávy vychází z hodnocení pracovních verzí zpráv evaluací projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce provedených a z průběžných připomínek připravovaných ze strany České evaluační společnosti. Účelem dokumentů je identifikovat slabé a silné stránky procesu evaluace (od přípravy zadání, přes výběr evaluátorů a postupů evaluace až po projednání a zveřejnění závěrečných evaluačních zpráv) a navrhnout doporučení ke zlepšení systému a kvality evaluací. Systémová doporučení jsou primárně určena MZV, řada podnětů se však týká také evaluačních postupů a kvality evaluačních zpráv, a mohou být tedy využity pro posilování evaluačních kapacit v České republice.

Souhrnná zpráva za rok 2016

Souhrnná zpráva za rok 2015

Souhrnná zpráva za rok 2014

2015

Připomínky k evaluačnímu plánu dohody o partnerství

Ministerstvo pro místní rozvoj - NOK schválilo nový Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020, ke kterému vypracovala Česká evaluační společnost připomínky. Jejich vypořádání naleznete v níže uvedeném dokumentu:

Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020

Vypořádané přípomínky ČES k Evaluačnímu plánu

2014

Připomínky k evaluačním zprávám zrs

Česká evaluační společnost v roce 2014 vypracovala připomínky k evaluačním zprávám zahraniční rozvojové spolupráce, realizovaných pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR.