Stanoviska

Stanoviska ČES

Stanoviska

image

Hodnocení evaluací zahraniční rozvojové spolupráce

Zprávy vychází z hodnocení pracovních verzí zpráv evaluací projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce provedených a z průběžných připomínek připravovaných ze strany České evaluační společnosti. Účelem dokumentů je identifikovat slabé a silné stránky procesu evaluace (od přípravy zadání, přes výběr evaluátorů a postupů evaluace až po projednání a zveřejnění závěrečných evaluačních zpráv) a navrhnout doporučení ke zlepšení systému a kvality evaluací. Systémová doporučení jsou primárně určena MZV, řada podnětů se však týká také evaluačních postupů a kvality evaluačních zpráv, a mohou být tedy využity pro posilování evaluačních kapacit v České republice.

Souhrnná zpráva za rok 2016

Souhrnná zpráva za rok 2015

Souhrnná zpráva za rok 2014


 

2015

image

Připomínky k evaluačnímu plánu dohody o partnerství

Ministerstvo pro místní rozvoj - NOK schválilo nový Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020, ke kterému vypracovala Česká evaluační společnost připomínky. Jejich vypořádání naleznete v níže uvedeném dokumentu:

Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020

Vypořádané přípomínky ČES k Evaluačnímu plánu

 


2014

image

připomínky k evaluačním zprávám zrs

Česká evaluační společnost v roce 2014 vypracovala připomínky k evaluačním zprávám zahraniční rozvojové spolupráce, realizovaných pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Připmínky ČES naleznete v jednotlivých evaluačních zprávách na níže uvedených odkazech:

1) Evaluační zpráva z komplexního vyhodnocení zahraniční rozvojové spolupráce ČR v sektoru voda
    a sanitace v Bosně a Hercegovině

2) Evaluační zpráva z komplexního vyhodnocení ZRS ČR v sektoru podpory demokracie, lidských práv
    a společenské transformace v Gruzii

3) Evaluační zpráva z komplexního vyhodnocení zahraniční rozvojové spolupráce ČR v sektoru voda
    a sanitace v Etiopii

4) Evaluační zpráva z komplexního vyhodnocení evaluačních zpráv projektů ZRS ČR v letech 2012 - 2013

5) Evaluační zpráva z komplexního vyhodnocení zahraniční rozvojové spolupráce ČR v sektoru
    zemědělství v Moldavsku

6) Shrnutí evaluační zprávy - Palestinská autonomní území - sektor voda a sanitace