Školení a kurzy

Získejte nové znalosti v oblasti evaluací

Česká evaluační společnost aktuálně nabízí níže vypsaná školení:

Evaluační minimum

Motto: „Každý začátek je těžký. S tím evaluačním vám pomůžeme.“

Dvoudenní cyklus „Evaluační minimum“ se skládá z kurzů Úvod do evaluací a Plánovaní a realizace evaluací (oba jednodenní kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra). Cyklus představuje úvod do evaluační problematiky a je vhodný jako odrazový můstek pro další evaluační vzdělávání. Školení je proto určena nováčkům v oblasti evaluací a těm, před kterými stojí evaluační úkoly a nemají pro jejich zdárné plnění dostatek zkušeností.

Aktuální termíny

Příprava zadávací dokumentace a výběr dodavatele evaluace

Motto: „Každá evaluace je jen tak dobrá, jak dobré je její zadání.“

Školení, pojaté formou workshopu, provede účastníky dvěma souvisejícími oblastmi – přípravou evaluačního zadání (Terms of Reference) a problematikou veřejných zakázek v oblasti evaluací. Součástí workshopu bude představení Metodiky zadávání evaluací, na jejíž přípravě se podílí Česká evaluační společnost a Odbor veřejných zakázek a koncesí MMR. Workshop je určen především zadavatelům evaluací, kteří mají s evaluacemi již určité zkušenosti a znalosti alespoň na úrovni Evaluačního minima.

Aktuální termíny