Školení a kurzy

Získejte nové znalosti v oblasti evaluací

Česká evaluační společnost aktuálně nabízí níže vypsaná školení:

 

Evaluační minimum

Dvoudenní cyklus certifikovaného školení „Evaluační minimum“ se skládá z kurzů Úvod do evaluací a Plánovaní a realizace evaluací (oba jednodenní kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra). Cyklus představuje úvod do evaluační problematiky a je vhodný jako odrazový můstek pro další evaluační vzdělávání. Školení je určeno pro zadavatele i realizátory projektů a evaluací, kteří potřebují posílit své znalosti a schopnosti týkající se základních principů a možností evaluací a kteří mají zájem sdílet své praktické zkušenosti, ať už v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů, národních programů nebo zahraniční rozvojové spolupráce.

Aktuální termíny

 

Fokusní skupiny (Focus Group Discussion)

Fokusní skupiny jsou vhodným nástrojem pro sběr kvalitativních dat. Workshop je určen jak pro úplné začáteční*ky, tak evaluátor*y, kteří nástroj již používají a chtějí si ho procvičit. Workshop je koncipován jako participativní využívající přístup „learning by doing“, tudíž můžete očekávat hodně procvičování. Účastníci absolvují workshop skrze vedení skutečné fokusní skupiny v anglickém jazyce.

Aktuální termíny

 

Realistická evaluace

Realistic Evaluation (Realistická evaluace) je přístup k hodnocení programů a intervencí, který se zaměřuje na pochopení toho, jak a proč určitá intervence funguje nebo nefunguje v konkrétním kontextu. Tento přístup byl vyvinut Rayem Pawsonem a Nickem Tilleyem a zdůrazňuje potřebu hlubšího pochopení mechanismů, které stojí za účinky programů, místo pouhého zjišťování, zda či nakolik daný program funguje či nikoli. Řadí se tak do rodiny evaluace vedené teorií a akcentovány jsou kořeny přístupu ve vědeckém pragmatismu.

Aktuální termíny

 

Školení „Zadávání evaluací“ (Příprava zadávací dokumentace a výběr dodavatele evaluací)

Jednodenní školení „Zadávání evaluací“ je především praktickou podporou pro zadavatele evaluací, kteří zadávají evaluace externím evaluátorům formou veřejné zakázky. Ukazuje úskalí zadávání evaluací, vysvětluje, co vše je potřeba k tomu, aby evaluační projekt byl nakonec pro organizaci užitečný. Obsahově se školení opírá o Metodiku pro zadávání evaluací a hlouběji rozvíjí modul 8 základního kurzu Evaluační minimum. Předchozí absolvování Evaluačního minima je vhodné, ale není nutné.

Aktuální termíny

 

Tajemný kontrafaktuál aneb kontrafaktuální evaluace pro ty, co už nejsou úplní začátečníci

Kurz je aktualizovanou verzí on-line kurzu z roku 2021. Obsahově je vhodný pro účastníky libovolného předchozího vydání Evaluačního minima (ať presenčního nebo on-line) a ty, co nemají život ohrožující alergii na rovnice. Předpokladem je schopnost základní orientace v datech (například v tabulkách poskytovaných ČSÚ) a základní ovládání tabulkového procesoru (Excel…).

Kurz si klade za cíl prohloubit pochopení kontrafaktuálních evaluačních metod, jejich východisek a podmínek, za kterých je lze korektně použít. Velký prostor je věnován cvičením vycházejícím z praxe. Školení nevyžaduje (ani detailněji neukazuje) práci se specializovaným softwarem typu R, SPSS či Stata.

Školení je určeno pro zadavatele i realizátory projektů a evaluací, kteří potřebují posílit své znalosti a schopnosti týkající se základních principů a možností kontrafaktuálních metod v evaluacích.

Aktuální termíny