Mgr. Jiří Pištora

Mgr. Jiří Pištora

Je odborníkem v oblasti hydrogeologie, vodního hospodářství, odstraňování ekologických zátěží, analýz rizik, environmentálních auditů a výstavby a rehabilitace systémů zásobování vodou.  Zabývá se zahraniční rozvojovou spoluprácí, monitoringem a evaluacemi projektů a programů, supervizí projektů a konzultační činností pro Českou rozvojovou agenturu.

Je členem České evaluační společnosti, České asociace hydrogeologů, EU Water Initiative, Development World Wide a držitelem autorizace EIA.