Kodex a standardy

Zde naleznete nejdůležitější dokumenty ČES

Etický kodex evaluátora

Úkolem Etického kodexu evaluátora je:

  • Přispět ke zvýšení společenské prestiže evaluace (dle článku III, odst. 1 Stanov Sdružení)
  • Přispět k prosazování vyšší odbornosti a etiky evaluací (dle článku III, odst. 2, odrážka 1 Stanov Sdružení) 

Tento Etický kodex evaluátora je výsledkem několikaměsíční diskuse evaluátorů i zájemců o evaluace sdružených v České evaluační společnosti, o.s. Návrh textu byl připraven pracovní skupinou v rámci České evaluační společnosti, o.s., byl  konzultován v období červen až říjen 2011 a finální text byl přijat Kongresem České evaluační společnosti, o.s. 9.prosince 2011.  V textu je pro zjednodušení použit mužský rod, jenž nahrazuje tvar mužský i ženský.

ke stažení ZDE

Formální standary provádění evaluací

Formální standardy zarhnují 30 individuálních standardů organizovaných ve 4 kapitolách (Užitečnost, Proveditelnost, Korektnost a Přesnost). Připomínky zasílejte na ces@czecheval.cz

ke stažení ZDE