Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.

Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.

Simona Šafaříková pracuje jako odborná asistentka na Katedře rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, kde se podílí na řadě mezinárodních projektů v rámci programu ERASMUS+ (GLODEP, GloKnoCo, etc.). Zabývá se především rozvojem v oblasti Asie a dále vyučuje kvalitativní výzkum. Zajímá ji také role sportu v rozvoji a výzkum jeho dopadů. Má zkušenosti z výzkumu sportu v rozvoji v rámci ČR, ale také z Ugandy a Latinské Ameriky. Dlouhodobě také působí v globálním rozvojovém vzdělávání (GRV) a připravuje dobrovolníky na pobyty mimo Evropu. V evaluacích podporuje využívání kvalitativních výzkumných metod a participativní přístupy. Je členkou ČES a dále také České kinatropologické společnosti a působí jako členka Poradního výboru Mezinárodní asociace sociologie sportu.