Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.

Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.

Pracuje jako odborná asistentka na Katedře rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Zabývá se především rozvojem v oblasti Asie a dále vyučuje kvalitativní výzkum. Zajímá ji také role sportu v rozvoji a výzkum jeho dopadů. Dlouhodobě také působí v GRV a připravuje dobrovolníky na pobyty mimo Evropu. V evaluacích podporuje využívání kvalitativních výzkumných metod a participativní přístupy. Je členkou ČES.

Více na: http://www.development.upol.cz/o-katedre/lide/simona-safarikova/