Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Výzkumník a pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). Od roku 2022 zastává pozici proděkana pro elektronizaci. Dlouhodobě se zabývá problematikou metodologie sociálních věd se zaměřením na metody analýzy a evaluaci veřejných politik a programů. Publikoval řadu odborných článků a knih v oblasti metodologie, evaluace, drogové politiky a politiky trhu práce. Podílel se na přípravě několika metodik pro organizace veřejné správy. Založil a do roku 2017 vedl odborný časopis Central European Journal of Public Policy. Působí také jako evaluátor a analytik pro různé organizace soukromého i veřejného sektoru v oblasti analýzy, tvorby a evaluace veřejných politik (např. RAND Europe, EUROFOUND, MMR, MPSV aj.). Od roku 2013 je členem České evaluační společnosti, kde působil jako člen správní rady (2018–2019). V roce 2017 založil projekt evaluuj.cz nabízející prostor pro inspiraci, sdílení evaluační praxe a rozvoj evaluační kultury v ČR.