Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Výzkumník a pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). Dlouhodobě se zabývá problematikou metodologie sociálních věd se zaměřením na metody policy analysis a evaluaci veřejných politik a programů. Publikoval řadu odborných článků a knih v oblasti metodologie, evaluace a veřejné politiky. Podílel se na přípravě několika metodik pro organizace veřejné správy. Od roku 2009 je garantem kurzu Evaluace veřejných politik a programů na FSV UK, školí pracovníky veřejné správy v evaluačních metodách. Působí také jako analytik pro různé organizace soukromého i veřejného sektoru v oblasti analýzy, tvorby a evaluace veřejných politik (např. RAND Europe, EUROFOUND, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR aj.). Od roku 2013 je členem České evaluační společnosti, kde nyní působí jako člen správní rady. Od roku 2016  působí jako člen vědecké rady projektu Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-housing) v Brně. Spoluzaložil portál evaluuj.cz, jehož cílem je zlepšovat povědomí o evaluaci, poskytovat prostor pro inspiraci, sdílení evaluační praxe a rozvoj evaluační kultury v ČR.