Partneři

Podívejte se na organizace, se kterými spolupracuieme.

Partneři

IDEAS

Mezinárodní asociace rozvojové evaluace (IDEAS) je dobrovolnou organizací, založenou v roce  2002, sdružující organizace i jedince z celého světa, kteří mají zájem zvyšovat a rozšiřovat evaluační praxi zvyšováním vědomostí, posilování kapacit a rozšiřováním sítě pro rozvojovou evaluaci, zvláště pak v rozvojových zemích a tranzitních zemích.  Poskytuje poradenství, vzdělávání a služby členům IDEAS v oblasti budování evaluačních kapacit.  IDEAS vznikla z podnětu Světové banky a DIFID.

NESE

Síť národních evaluačních společností (NESE) je platformou evropských evaluačních společností v rámci Evropské evaluační společnosti.

Národní evaluační společnosti spolupracují s cílem společně se učit a propagovat dobrou praxi v evaluacích a prosazovat evaluaci jako svébytnou profesi v členských státech EU.

Slovenská evaluačná spoločnosť

Od roku 2009 spolupracujeme s naší sesterskou organizací na Slovensku - Slovenskou evaluační společností. Spolupráce probíhá na úrovni výměny zkušeností a společných projektů. Slovenská evaluační společnost je spoluorganizátorem školení Světové banky/IPDET.  Cíle SES jsou:

  • budovat evaluační kulturu na Slovensku,
  • zvýšit povědomí veřejnosti a propagovat ve veřejném sektoru teorii, praxi a využití evaluací pro zlepšení transparentnosti a zodpovědnosti za vynakládání veřejných prostředků, a
  • rozvíjet spolupráci, výměnu zkušeností a poznatků s partnerskými organizacemi na Slovensku i v zahraničí 

Slovenská evaluační společnost byla založena v roce 2006 a je členem NESE.

Evropská evaluační společnost

Evropská evaluační společnost (EES) je dobrovolnou organizací zastřešující na evropské úrovni výzkum, přenos praxe a evaluaci, a to nejen v rámci evropských zemí prostřednictvím spolupráce akademického sektoru a praktikujících evaluátorů. EES vznikla v roce 1994.

Americká ambasáda v Praze

Americká ambasáda v Praze se stala partnerem Konference České evaluační společnosti pro rok 2014 a finančně podpořila její realizaci.