O členství

Chcete se zapojit do komunity České evaluační společnosti, vzdělávat se, mít možnost sdílet poznatky v oblasti evaluací a současně rozvíjet evaluační kulturu v České republice?

O členství

Česká evaluační společnost vítá zájemce o evaluace a nabízí tři základní varianty členství:

  • Individuální členství je určené pro jednotlivce – nezávislé experty, členy evaluačních týmů a organizací, zájemce o evaluace.
  • Institucionální základní členství může být zajímavé primárně pro neziskový sektor, menší firmy nebo univerzity – výhody mohou totiž využít i pedagogové pro své nadějné studenty.
  • Institucionální prémiové členství pak míří na větší firmy, které se chtějí profilovat v evaluacích, a na veřejný sektor.

Nevíte, která varianta je pro Vás nejvýhodnější? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Varianta

Individuální

Institucionální – základní

Institucionální – prémiové

Cena za rok

2 200 Kč (1 100 Kč při přijetí člena po 1. říjnu)

15 000 Kč

35 000 Kč

Účast na roční konferenci ČES a předkonferenčních workshopech

Sleva 50 % pro 1 osobu

Sleva 50 % pro 4 osoby dané instituce

Sleva 70 % pro 7 osob dané instituce

Pravidelné elektronické novinky o školeních a konferencích v ČR i zahraničí, dále o zajímavých publikacích a metodikách

Novinky 6 x ročně, FlashInfo pro členy minimálně 12 x ročně

Zasíláno na 1 adresu

Zasíláno na 4 adresy z instituce

Zasíláno na 7 adres z instituce

30% sleva na vybrané workshopy a školení ČES

Pro 1 osobu

Pro 4 osoby dané instituce

Pro 7 osob dané instituce

Možnost peer-learning a strategických konzultací (Evalcafé a další interaktivní formáty; i k námětům nečlenů)

ANO

ANO

ANO

Možnost požádat o svolání Etické komise

ANO

ANO

ANO

Služba metodické konzultace, včetně možnosti získat odborný komentář k zadávací dokumentaci

X

V rozsahu 4 hodin ročně

V rozsahu 9 hodin ročně

Dobrovolné peer-review realizovaných evaluací

ANO

ANO

ANO

Možnost u medailonku publikovat svůj článek nebo evaluaci, na které se daný evaluátor podílel

ANO

ANO

ANO

Příspěvek na účastnický poplatek na mezinárodní konference*

ANO

Pro 1 osobu dané instituce

Pro 1 osobu dané instituce

* S ohledem na aktuální finanční možnosti je možné po schválení Správní radou získat příspěvek na účastnický poplatek na mezinárodní konferenci v případě aktivní účasti a následného reportování členům ČES.

 

Přihláška nového člena České evaluační společnosti

1. Uveďte prosím následující údaje:

2. Datum narození - členem se může stát osoba starší 21 let:

3. Kontaktní adresa:

4. Co očekáváte od členství v České evaluační společnosti?

5. Co můžete České evaluační společnosti nabídnout? Jakou činností můžete ČES pomoci?

6. Ve kterém sektoru pracujete?

7. V jakém z níže uvedených oborů působíte:

8. Jaká je Vaše profesionální role v oblasti evaluací:

9. V jaké instituci v současné době pracujete? Uveďte prosím její název.

10. Kolik let se pohybujete v oblasti evaluací?

11. Jaký je nejvyšší stupeň Vašeho vzdělání?

12. Ve které oblasti jste tohoto vzdělání dosáhl/a?

13. Jste členem nějaké jiné evaluační společnosti?

14. O jakou oblast evaluací máte prioritní zájem?

15. Jaké máte náměty, doporučení či požadavky pro činnost ČES?