O členství

Zjistěte jaké možnosti členství poskytujeme a zaregistrujte se.

O členství

ČES je otevřena všem zájemcům o evaluace. Vítáme jak jednotlivce z různých oblastí evaluační praxe – soukromého a neziskového sektoru, univerzit a výzkumných institucí, státní správy a územní samosprávy, profesních organizací a dalších, tak také instituce.

Členství pro fyzické osoby zahrnuje:

 • odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe zdarma
 • účast na roční konferenci ČES zdarma
 • pravidelní elektronické novinky o pořádaných školeních a konferencích v ČR i zahraničí, dále o zajímavých publikacích a metodikách
 • informace o aktuálních evaluačních zakázkách
 • konzultace a sdílení zkušeností s odborníky - akademiky i praktiky - v oblasti evaluací jak na národní platformě, tak v rámci zahraničních evaluačních společností
 • možnost přispět k rozvoji a šíření evaluační kultury a praxe v České republice

Výši členského poplatku určuje Kongres a jeho výše činí 2.000,- Kč.

Členství pro instituce má tři varianty a zahrnuje:

Základní členství:

 • právo účastnit se jednání a hlasování v orgánech ČES (pověřený zástupce instituce)
 • účast 2 zástupců instituce na Konferenci ČES
 • 2x odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe
 • pravidelně zasílaný Newsletter (dvouměsíčník)
 • informace o evaluačních akcích a novinkách na webu a v časopise Evaluační teorie a praxe
  a další ...

    Členský poplatek: 10.000,- Kč

Prémiové členství:

 • právo účastnit se jednání a hlasování v orgánech ČES (pověřený zástupce instituce)
 • účast až 5 zástupců instituce na Konferenci ČES
 • účast na formálních i neformálních setkáních pořádaných ČES
 • 25% sleva na vybrané workshopy a školení ČES pro dvě osoby*
 • 3x odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe
 • pravidelně zasílaný Newsletter (dvouměsíčník)
 • možnost inzerce pracovních příležitostí v oblasti evaluací prostřednictvím ČES
  a další

Členský poplatek: 25.000,- Kč

Rozšířené prémiové členství:

 • právo účastnit se jednání a hlasování v orgánech ČES (pověřený zástupce instituce)
 • účast až 12 zástupců instituce na Konferenci ČES
 • účast na formálních i neformálních setkáních pořádaných ČES
 • 25% sleva na vybrané workshopy a školení ČES pro čtyři osoby*
 • 6x odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe
 • pravidelně zasílaný Newsletter (dvouměsíčník)
  a další

Členský poplatek: 35.000,- Kč

* v případě omezených kapacit může Správní rada stanovit maximální počet účastníků z jedné instituce

V případě, že máte zájem o institucionální členství či doplňující informace, neváhejte se obrátit na sekretariát ČES.

Přihláška nového člena České evaluační společnosti

1. Uveďte prosím následující údaje:

2. Datum narození - členem se může stát osoba starší 21 let:

3. Kontaktní adresa:

4. Co očekáváte od členství v České evaluační společnosti?

5. Co můžete České evaluační společnosti nabídnout? Jakou činností můžete ČES pomoci?

6. Ve kterém sektoru pracujete?

7. V jakém z níže uvedených oborů působíte:

8. Jaká je Vaše profesionální role v oblasti evaluací:

9. V jaké instituci v současné době pracujete? Uveďte prosím její název.

10. Kolik let se pohybujete v oblasti evaluací?

11. Jaký je nejvyšší stupeň Vašeho vzdělání?

12. Ve které oblasti jste tohoto vzdělání dosáhl/a?

13. Jste členem nějaké jiné evaluační společnosti?

14. O jakou oblast evaluací máte prioritní zájem?

15. Jaké máte náměty, doporučení či požadavky pro činnost ČES?