Metodika pro zadávání evaluací

Zlepšujeme kvalitu evaluací

Metodika pro zadávání evaluací (pdf)

Hlavním motivem pro zpracování této Metodiky je snaha přispět ke zlepšení kvality evaluací tím, že dojde ke zlepšení praxe zadávání evaluací. Jsme přesvědčeni, že evaluace může jen stěží být lepší než její zadání a že mnoho problémů v realizaci evaluací má kořeny již v samotném zadání.