Tajemný kontrafaktuál

Tajemný kontrafaktuál aneb kontrafaktuální evaluace pro ty, co už nejsou úplní začátečníci – on-line

Tajemný kontrafaktuál aneb kontrafaktuální evaluace pro ty, co už nejsou úplní začátečníci – on-line

 

Hodnocení kurzu Tajemný kontrafaktuál 19. a 23. dubna 2021

Kdekoliv, dvě dopoledne 19. a 23. dubna 2021 (pondělí a pátek) vždy 9:00 – 12:30; 2 x 180 min. synchronní on-line výuky + cca 2 hodiny samostatné asynchronní práce mezi setkáními

Nově otevíraný kurz je vhodný pro účastníky libovolného předchozího vydání Evaluačního minima (ať presenčního nebo on-line) a ty, co nemají život ohrožující alergii na rovnice.

Kurz si klade za cíl prohloubit pochopení kontrafaktuálních evaluačních metod, jejich východisek a podmínek, za kterých je lze korektně použít. Velký prostor je věnován cvičením vycházejícím z praxe. Školení nevyžaduje práci se specializovaným softwarem.

Školení je určeno pro zadavatele i realizátory projektů a evaluací, kteří potřebují posílit své znalosti a schopnosti týkající se základních principů a možností kontrafaktuálních metod v evaluacích.

Při tvorbě on-line školení jsme vzali v úvahu následující zkušenosti:

 • On-line výuka se nedá vydržet celý den, proto máme půldenní části a tři hodiny výuky vždy naředíme dvěma přestávkami;
 • Presenční výuku není vhodné jen prostě překlopit do on-linu, v on-line výuce má větší smysl používat i asynchronní prvky, kdy každý účastník může pracovat, kdy mu vyhovuje;
 • Nekoncipujeme školení jako nouzovou alternativu, ale jako plnohodnotnou výuku, kterou chceme nabízet trvale, protože víme, že ne každému se hodí přijet na školení do Prahy.

Místo konání: Kdekoliv on-line prostřednictvím Zoom.

Minimální počet účastníků: 6       Maximální počet účastníků: 15

Lektor: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. (725 563 636)

 

PODMÍNKY REGISTRACE

Registrujte se prosím pomocí formuláře níže, a to nejpozději do 2. dubna 2021.

Výše účastnického poplatku činí:

Cena 1300 Kč pro členy České evaluační společnosti (ČES) – 30% sleva

Cena 1600 Kč pro zástupce nestátních neziskových organizací (NNO) – 15% sleva

Cena 1900 Kč pro ostatní účastníky

Cena zahrnuje účast na školení a školící materiály v elektronické podobě.

Platbu je potřeba zaslat na základě faktury (bude doručena do několika dnů po registraci) na číslo účtu: 219131929/0300. Při platbě uveďte prosím číslo faktury jako variabilní symbol. Do pole zpráva pro příjemce napište vaše jméno ve tvaru "Příjmení Jméno".

Vaše registrace vzniká odesláním formuláře a zaplacením registračního poplatku na výše uvedený bankovní účet. Potvrzení o zaplacení poplatku a registraci bude zasláno na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Registrací souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů Českou evaluační společností v rozsahu nutném k organizaci školení, jeho fakturaci a vystavení účastnického certifikátu.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu svoboda@czecheval.cz a vladimir.kvaca@gmail.com

 

PROGRAM ŠKOLENÍ

První den – pondělí 19. 4. 2021
08:45

Registrace účastníků a technické ladění 

09:00 – 12:30
 (vč. 30 min přestávek dle potřeby)

Úvod

 • Struktura školení
 • Představení a očekávání účastníků
 • Příklad místo dlouhé teorie
 • Výběrové zkreslení (selection bias)
 • Tajemný kontrafaktuál
 • Pozice kontrafaktuálních designů mezi jinými evaluačními přístupy

Metody identifikace kontrafaktuálu a předpoklady jejich použití I

 • Randomizovaný experiment (randomized control trial)
 • Před a po (one group pre-post)
 • Analýza datové řady (interrupted time series)
 • Rozdíl rozdílů (difference-in-difference)
 • Regresní diskontinuita (regression discontinuity)

Zadání úkolů pro asynchronní část

Shrnutí prvního dne, otázky a odpovědi

Asynchronní část – samostatná práce (do 22. 4. 2021)
Cca 2 hodiny práce

Trocha teorie

Trocha cvičení

Druhý den – pátek 23. 4. 2021
09:00 – 12:30
 (vč. 30 min přestávek dle potřeby)

Reflexe asynchronní části školení

Metody identifikace kontrafaktuálu a předpoklady jejich použití II

 • Párování podle propensity skórů (propensity score matching)
 1. propensity score
 2. metody párování
 3. common support
 4. ballancing property test
 • Instrumentální proměnné (instrumentál variables)

Závěrečné poznámky

 • Praktické tipy
 • Důležitost dobré znalosti evaluované intervence
 • Opakovací cvičení
 • Zdroje pro další vzdělávání v oblasti kontrafaktuálních evaluací
 • Prostor pro zpětnou vazbu a velmi zvídané otázky

 

Místo konání: Kdekoliv on-line prostřednictvím Zoom a nástrojů Google, link bude zaslán registrovaným účastníkům.

 

Kontakt: Vladimír Kváča (mobilní telefon: 725 563 636)