Tajemný kontrafaktuál

Tajemný kontrafaktuál aneb kontrafaktuální evaluace pro ty, co už nejsou úplní začátečníci

Tajemný kontrafaktuál aneb kontrafaktuální evaluace pro ty, co už nejsou úplní začátečníci – 1 den živě, domácí úkoly a půl dne on-line

 

18. června 2024 (úterý) živě v Praze + 25. června 2024 (úterý) on-line kdekoliv

Kombinovaný kurz zahrnující 4 x 90 min. presenční výuky, cca 3-4 hodiny samostatné asynchronní práce mezi setkáními a 2 x 90 synchronní on-line výuky.

Kurz je aktualizovanou verzí on-line kurzu z roku 2021. Obsahově je vhodný pro účastníky libovolného předchozího vydání Evaluačního minima (ať presenčního nebo on-line) a ty, co nemají život ohrožující alergii na rovnice. Předpokladem je schopnost základní orientace v datech (například v tabulkách poskytovaných ČSÚ) a základní ovládání tabulkového procesoru (Excel…).

Kurz si klade za cíl prohloubit pochopení kontrafaktuálních evaluačních metod, jejich východisek a podmínek, za kterých je lze korektně použít. Velký prostor je věnován cvičením vycházejícím z praxe. Školení nevyžaduje (ani detailněji neukazuje) práci se specializovaným softwarem typu R, SPSS či Stata.

Školení je určeno pro zadavatele i realizátory projektů a evaluací, kteří potřebují posílit své znalosti a schopnosti týkající se základních principů a možností kontrafaktuálních metod v evaluacích.

Pro další vydání školení jsme vzali v úvahu následující zkušenosti:

 • Za nejpřínosnější část považují účastníci domácí úkoly a jejich následné společné detailní rozebrání (aneb teorie je jasná, dokud před sebou nemáte konkrétní data…);
 • Na úkoly musí být dost prostoru (proto nemáme dva dny školení hned po sobě) a abyste případně nemuseli dvakrát do Prahy, je druhý den ve formě dopoledního setkání on-line.
 • Při rozhodování o účasti vám může pomoci zpětná vazba účastníků 2021.

Místo konání: První den (18. 6. 2024) - Česká evaluační společnost, z.s., Máchova 469/23, Praha 2 (dvorní trakt, zvonek AGSS/DWW)
Druhý den (25. 6. 2024) - Kdekoliv on-line prostřednictvím Zoom nebo Teams.

Minimální počet účastníků: 6       Maximální počet účastníků: 12

Lektor: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. (725 563 636)

 

PODMÍNKY REGISTRACE

Registrujte se prosím pomocí formuláře níže, nejpozději do 10. června 2024.

Výše účastnického poplatku činí:

Cena 2800 Kč pro členy České evaluační společnosti (ČES) – 30% sleva
Cena 3400 Kč pro zástupce nestátních neziskových organizací (NNO) a studenty – 15% sleva
Cena 4000 Kč pro ostatní účastníky

Cena zahrnuje účast na školení, školící materiály v elektronické podobě a občerstvení a oběd první den kurzu.

Platbu je potřeba zaslat na základě faktury (bude doručena do několika dnů po registraci) na číslo účtu: 219131929/0300. Při platbě uveďte prosím číslo faktury jako variabilní symbol. Do pole zpráva pro příjemce napište vaše jméno ve tvaru "Příjmení Jméno".

Vaše registrace vzniká odesláním formuláře a zaplacením registračního poplatku na výše uvedený bankovní účet. Potvrzení o zaplacení poplatku a registraci bude zasláno na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Vaše registrace vzniká odesláním formuláře a zaplacením registračního poplatku na výše uvedený bankovní účet. Potvrzení o zaplacení poplatku a registraci bude zasláno na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu svoboda@czecheval.cz a vladimir.kvaca@gmail.com

 

PROGRAM ŠKOLENÍ

První den – úterý 18. 6. 2024
Česká evaluační společnost, z.s., Máchova 469/23, Praha 2
09:00 – 12:30
(vč. 30 min přestávek dle potřeby)

Úvod

 • Registrace účastníků
 • Struktura školení
 • Představení a očekávání účastníků
 • Příklad místo dlouhé teorie
 • Výběrové zkreslení (selection bias)
 • Tajemný kontrafaktuál
 • Pozice kontrafaktuálních designů mezi jinými evaluačními přístupy

Metody identifikace kontrafaktuálu a předpoklady jejich použití I

 • Randomizovaný experiment (randomized control trial)
 • Před a po (one group pre-post)
 • Analýza datové řady (interrupted time series)
 • Rozdíl rozdílů (difference-in-difference)
 • Příklady, otázky a odpovědi
12:30 – 13:30

Oběd

13:30 – 17:00
(vč. 30 min přestávek dle potřeby)

Metody identifikace kontrafaktuálu a předpoklady jejich použití II

 • Regresní diskontinuita (regression discontinuity)
 • Párování podle propensity skórů (propensity score matching)
 1. propensity score
 2. metody párování
 3. common support
 4. ballancing property test
 • Instrumentální proměnné (instrumentál variables)

Zadání úkolů pro asynchronní část

 • Úkoly
 • Rekapitulace
 • Otázky a odpovědi
Asynchronní část – samostatná práce (do do 24. 6. 2024)
Cca 3-4 hodiny práce

Trocha teorie

Několik cvičení

Druhý den – úterý 25. 6. 2024
on-line prostřednictvím Zoom nebo Teams
09:00 – 12:30
 (vč. 30 min přestávek dle potřeby)

Připojování a technické ladění

Reflexe asynchronní části školení

 • Řešení účastníků a diskuze

Závěrečné poznámky

 • Praktické tipy
 • Důležitost dobré znalosti evaluované intervence
 • Opakovací cvičení
 • Zdroje pro další vzdělávání v oblasti kontrafaktuálních evaluací
 • Prostor pro zpětnou vazbu a velmi zvídané otázky

 

Registrace na Tajemný kontrafaktuál

Uvádějte prosím fakturační adresu.

Případná stravovací omezení či jiné požadavky prosím specifikujte v poznámce níže.

Fakturační adresaPodívejte se na podmínky ochrany osobních údajů