Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Jiří Remr absolvoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal doktorát v oboru evaluací. Působí jednak jako odborný asistent na FSV UK, je dále je výzkumným ředitelem v Institutu evaluací a sociálních analýz, kde se věnuje rozvoji evaluačních metod a metaevaluacemi. Je šéfredaktorem odborného časopisu Evaluační teorie a praxe. Vykonává rovněž činnost externího evaluátora. Členem ČES je od roku 2010 a v letech 2012 – 2016 zastával funkci Prezidenta (resp. Předsedy Správní rady).