Ing. Blanka Křivánková, Ph.D.

Ing. Blanka Křivánková, Ph.D.

Blanka má dlouholeté zkušenosti s projekty rozvojové spolupráce v oblastech životního prostředí, zemědělství a lesnictví a s participativními evaluačními metodami.
Od roku 2010 řídila několik kampaní v oblasti rozvojové spolupráce, udržitelné spotřeby a životního prostředí. Také se věnuje problematice gender a dalších průřezových témat. Pracovala v různých sektorech – má zkušenosti z akademického, neziskového, vládního i soukromého sektoru. Má magisterský titul v oboru topického a subtropického zemědělství a doktorát v oblasti rostlinné produkce a agrolesnictví.