Petra Novaková, MSc.

Petra Novaková, MSc.

Petra má více než deset let zkušeností v oblasti projektování, monitorování a hodnocení projektů / programů v mezinárodním rozvojovém sektoru.

Řídila a hodnotila řadu programů a projektů ve východní Africe a jižní a jihovýchodní Asii se zaměřením především na otázky gender a inkluzivní sociální rozvoj, řádná demokratická správa věcí veřejných, gender míru a bezpečnosti.

Petra je držitelkou magisterského titulu v oboru humánní geografie a bakalářského studia v evropských studiích s vedlejší specializací na lidská práva a studium konfliktů. Petra je také certifikovanou manažerkou rozvojových projektů CDPM®. Od roku 2019 vede tematickou pracovní skupinu EES pro gender a evaluace.