Odkazy

Zde naleznete zajímavé odkazy na partnery.

Odkazy

Časopis Evaluační teorie a praxe www.evaltep.cz
Evropská evaluační společnost www.europeanevaluation.org
Network of Evaluation Societies in Europe (NESE) NESE
Slovenská evaluačná spoločnosť (SES) www.evaluacia.sk
DeGEval www.degeval.de
Národní orgán pro koordinaci (NOK) NOK
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
(Koncepční dokumenty, plány, publikace, logo ZRS)
www.mzv.cz
Americká ambasáda v Praze US EMBASSY
Strukturální fondy www.strukturalni-fondy.cz
Evropský sociální fond www.esfcr.cz