Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

Ing. Jana Mazancová, Ph.D. působí na Fakultě tropického zemědělství, České zemědělské univerzity v Praze, kde více než dekádu zastávala funkci proděkanky pro rozvoj. Od roku 2004 se věnuje výzkumu zaměřenému na udržitelný rozvoj prostřednictvím socioekonomických aspektů přístupu k energetickému využívání odpadů v kontextu rozvojových i evropských zemí. Zabývá se také rovností žen a mužů a posilováním postavení žen (GEWE) na venkově. Hostovala na několika univerzitách v Asii a subsaharské Africe. Koordinovala či byla vedoucí expertkou vedoucí expertkou ve více než 30 rozvojových projektech pokrývajících regiony v subsaharské Africe, Asii a východní Evropě financovaných EU nebo Českou republikou. Jako nezávislá evaluátorka má zkušenosti s decentralizovanými evaluacemi WFP programů a mezinárodních rozvojových projektů jiných donorů (EU, ZRS ČR). Je členkou pracovní skupiny ČZU pro Plán genderové rovnosti a členkou několika odborných orgánů zaměřených na udržitelný rozvoj a genderovou rovnost na vysokých školách. Je hlavní řešitelkou projektu AGRIGEP programu Horizon Europe, zaměřeného na implementaci Plánu rovnosti žen a mužů ve výzkumu a inovacích na šesti evropských vysokých školách.