Školení „Zadávání evaluací“ (Příprava zadávací dokumentace a výběr dodavatele evaluací)

Motto: „Každá evaluace je jen tak dobrá, jak dobré je její zadání.“

Školení „Zadávání evaluací“ (Příprava zadávací dokumentace a výběr dodavatele evaluace)

 

28. března 2023; 3 x 90 min výuky, 8 – 12 účastníků

Motto: „Každá evaluace je jen tak dobrá, jak dobré je její zadání.“

Jednodenní školení „Zadávání evaluací“ je především praktickou podporou pro zadavatele evaluací, kteří zadávají evaluace externím evaluátorům formou veřejné zakázky. Ukazuje úskalí zadávání evaluací, vysvětluje, co vše je potřeba k tomu, aby evaluační projekt byl nakonec pro organizaci užitečný. Obsahově se školení opírá o Metodiku pro zadávání evaluací a hlouběji rozvíjí modul 8 základního kurzu Evaluační minimum. Předchozí absolvování Evaluačního minima je vhodné, ale není nutné.

Budeme rádi, pokud si účastníci s sebou „přinesou“ svůj konkrétní případ, kdy připravují evaluaci. To jim umožní si v rámci kurzu odpracovat něco, co se později bude hodit. Je tak vhodné, pokud účastníci přijdou s dobrou znalostí intervence (projektu, programu…), která má být evaluována, a s představou účelu, proč má být evaluace provedena a komu má především sloužit.

Datum konání: 28. března 2023

Místo konání: Česká evaluační společnost, z.s., Máchova 469/23, 120 00 Praha 2 (dvorní trakt)

Minimální počet účastníků: 8

Lektoři: Vladimír Kváča (vladimir.kvaca@gmail.com; 725 563 636) a Daniel Svoboda (svoboda@czecheval.cz; 724 179 562)

 

PROGRAM ŠKOLENÍ

Úterý 28. 03. 2023

8:20 – 8:30

Registrace (ranní káva, čaj)

8:30 – 10:00

1 Úvod do problematiky – představení účastníků a jejich kontextu, ve které zadávají evaluace; kdy evaluovat a co nám evaluace může přinést; znalost evaluované intervence; evaluační otázky. Metodika pro zadávání evaluací. Cvičení na evaluační otázky.

10:00 – 10:20

Přestávka (občerstvení)

10:20 – 11:50

2 Zadávací dokumentace (Terms of Reference) – typický obsah zadávačky, evaluační pohled na zadávačku, právní pohled na zadávačku, dobrá a špatná praxe. Kvalifikační a hodnoticí kritéria. Cvičení na hodnocení kvality.

11:50 – 12:10

Přestávka (občerstvení)

12:10 – 13:40

3 Spolupráce s evaluátory a evaluační výstupy – Řízení evaluačních zakázek ze strany zadavatele; klíčové body spolupráce s evaluátory; komunikační plán evaluace; evaluační výstupy a práce s nimi; kdy jsou evaluační výstupy užitečné.

13:40 – 14:00

Shrnutí, otázky a odpovědi.

 

PODMÍNKY REGISTRACE

Registrujte se nejpozději do 14. března 2023. Účast na školení je limitována počtem 12 účastníků.

Výše účastnického poplatku činí:

Cena 1200 Kč/os. pro členy České evaluační společnosti (ČES) – 30% sleva
Cena 1500 Kč/os. pro zástupce nestátních neziskových organizací (NNO) a studenty – 15% sleva
Cena 1800 Kč/os. pro ostatní účastníky

Cena zahrnuje školící materiály a občerstvení (káva, čaj, ovoce, chlebíčky).