Ing. Ondřej Dvouletý Ph.D., MSc.

Ing. Ondřej Dvouletý Ph.D., MSc.

Ondřej Dvouletý vystudoval hospodářskou politiku na VŠE v Praze, a podnikání na Linnaeus University ve Švédsku. Působí na Katedře podnikání VŠE, kde také absolvoval doktorské studium. Dlouhodobě se věnuje výzkumu podnikatelské aktivity, vyhodnocování veřejných politik podpory podnikání a ekonomii podnikání. Aktivně se rovněž podílí na celé řadě mezinárodních projektů a na rozvoji vědecké komunity. Je členem vědeckého a programového výboru každoročně pořádané konference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES) a působí jako člen ediční rady časopisu Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies. V dalších vědeckých časopisech působí jako recenzent.

 

Více na: http://www.researchgate.net/profile/Ondrej_Dvoulety