doc. Ing. Ondřej Dvouletý Ph.D., MSc.

doc. Ing. Ondřej Dvouletý Ph.D., MSc.

Ondřej Dvouletý je docentem na Katedře podnikání VŠE v Praze. Dlouhodobě se věnuje výzkumu podnikatelské aktivity, vyhodnocování dopadů veřejných politik podpory podnikání, studiu motivace a životního stylu u různých typů podnikatelů a ekonomii podnikání.

Aktivně se rovněž podílí na celé řadě mezinárodních projektů a na rozvoji vědecké komunity prostřednictvím hodnocení výzkumných projektů a odborných studií. Působí v několika redakčních radách vědeckých časopisů, a zapojuje se i v řadě odborných uskupení. Je členem Výboru pro socioekonomický rozvoj Rady vlády pro udržitelný rozvoj a úzce spolupracuje také s evaluační jednotkou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kde je působí jako poradce pro oblasti ekonomie, statistiky a dataové analytiky.

Více informací na: https://kpo.vse.cz/o-katedre/seznameni-s-katedrou/lide/