Mgr. Hana Friedlaenderová

Mgr. Hana Friedlaenderová

Hana zastává pozici Senior Research and Insights Manager ve společnosti Nielsen Admosphere. Má dlouholeté zkušeností s řízením výzkumných projektů zahrnující návrh výzkumného designu s využitím vhodných kvantitativních nebo kvalitativních metod, interpretaci dat a prezentaci výstupů včetně doporučení. Spolupracovala s řadou společností a institucí ze soukromé i veřejné sféry. Je spoluautorkou publikací Češi na prahu nového tisíciletí (Slon, 2000), Evropa na prahu sjednocení (MEDIAN, KMR 2001), Jak se máte Slováci, ako sa máťe Česi? (MEDIAN 2003), Marketingový výzkum (Grada, 2017). Přednášela na řadě konferencí (ČSS 2017/FF UK, PREF 2019, New Media Inspiration 2020). Má zkušenosti s evaluací projektů z oblasti vzdělávání a sociálních služeb.