Mgr. Martin Bastl, Ph.D.

Mgr. Martin Bastl, Ph.D.

Ve státní správě pracuje do roku 2016. Nejprve se na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR podílel na hodnocení projektů OP PIK. Zaujat problematikou evaluací přestoupil ke službě na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, kde v současnosti spolupracuje na evaluacích  Integrovaného regionálního operačního programu. V letech 2001-2015 působil jako vyučující na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Je autorem řady publikací, členem odborných společností a byl členem redakčních rad několika časopisů. Dlouhodobě se věnoval problematice politického radikalismu a kybernetické bezpečnosti. Spoluzakládal obor Bezpečnostní a strategická studia, na kterém se zabýval strategickou teorií, technologickými hrozbami a analytickými metodami.