Jana Drlíková, M. A.

Jana Drlíková, M. A.

Dlouhodobě působí v evaluační jednotce Národního orgánu pro koordinaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, kterou aktuálně také vede. V rámci své činnosti se věnuje kvalitativním metodám, projektovému řízení a záludnostem veřejných zakázek. Dříve působila na Ministerstvu zdravotnictví ČR, kde získala komplexní vhled do implementace ESIF v ČR. Vystudovala politologii na Karlově Univerzitě, mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově Univerzitě a magisterský titul obdržela z Central European University v Budapešti.