Ing. Inka Bartošová, MAS

Ing. Inka Bartošová, MAS

Evaluátorka, facilitátorka a lektorka podporující participativní přístupy a využití evaluací v dalším rozhodování. Působí ve vzdělávání, osvětě, rozvoji občanské společnosti, sociální oblasti, rozvojové spolupráci a Agendě 2030. Vychází z filosofie Art of Hosting – používá metody Open Space, Appreciative Inquiry aj. Snaží se tak vytvářet prostor, ve kterém se různě velké skupiny dokáží samy organizovat a inovovat řešení komplexních otázek. Různé metodiky a příklady sdílí na stránkách www.evaluce.com.

Více na: www.evaluace.com