Kdo jsme

Seznamte se s našim kongresem a správní radou.

Kdo jsme

Hlavními orgány ČES jsou Kongres a Správní rada.

Kongres je nejvyšším orgánem spolku, který tvoří všichni jeho členové.

Správní rada má pět členů v tomto složení :

Prezident: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
Viceprezident: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
Výkonný ředitel: Mgr. Daniel Svoboda
Tajemník: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Manažer projektů: RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.