Kdo jsme

Seznamte se s našim kongresem a správní radou.

Kdo jsme

Hlavními orgány ČES jsou Kongres a Správní rada.

Kongres je nejvyšším orgánem spolku, který tvoří všichni jeho členové.

Správní rada má pět členů v tomto složení :

Prezident: Mgr. Daniel Svoboda
Viceprezident: Ing. Linda Maršíková
Výkonný ředitel: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Tajemník: Mgr. Barbora Latečková
Manažer projektů: Ing. Petra Chaloupková, PhD