Mgr. Jiří Svobodník

Mgr. Jiří Svobodník

Absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze, obor geografie-historie. Zabývá se metodickou činností a evaluací v oblasti strukturálních fondů EU. Podílí se na plánování a realizaci Evaluačního plánu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v programovém období 2007-2013. Podporuje smíšené evaluace, prováděné interními evaluátory za pomocí externího supervizora či kouče. Spoluautor Socioekonomického atlasu Moravskoslezského kraje (2012). Je členem ČES a Evropské evaluační společnosti.