Mgr. Daniel Svoboda

Mgr. Daniel Svoboda

Daniel je prezidentem České evaluační společnosti (https://czecheval.cz/) a také koordinátorem International Development Evaluation Association (https://ideasglobal.org/) a International Evaluation Academy (https://ieac.global/). Má praxi z oblasti rozvojové spolupráce i evropských programů. Od roku 2009 je monitorem evropského environmentálního programu LIFE. Do roku 2019 byl členem referenční skupiny evaluací Ministerstva zahraničních věcí, nyní je mentorem evaluací pro Ministerstvo zdravotnictví. Je lektorem projektového managementu a evaluací na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. V letech 2007–2017 byl koordinátorem letní evaluační školy EPDET – European Program for Development Evaluation Training v ČR a na Slovensku a v letech 2018–2019 lektorem IPDET 2.0 – International Program for Development Evaluation Training ve švýcarském Bernu.