Mgr. Daniel Svoboda

Mgr. Daniel Svoboda

Specializuje se na projektový management a problematiku ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Je členem České evaluační společnosti, Evropské evaluační společnosti a mezinárodní asociace IDEAS a je aktivní ve strukturách národní platformy FoRS, evropské konfederace CONCORD a globální platformy CSO Partnership for Development Effectiveness. Od roku 2009 pracuje pro Evropskou komisi jako externí monitor environmentálního programu LIFE. Byl koordinátorem evaluační školy EPDET, v současnosti je lektorem IPDET na University of Bern a školí projektový management na České zemědělské univerzitě v Praze. Je členem referenční skupiny evaluací Ministerstva zahraničních věcí.