Globální shromáždění IDEAS

Praha, 30. 9 - 4. 10. 2019

 

Česká evaluační společnost je spoluorganizátorem prvního globálního shromáždění mezinárodní evaluační asociace IDEAS (International Development Evaluation Association) v Evropě. Shromáždění se uskuteční ve dnech 30. 9 - 4. 10. 2019 v pražském hotelu Duo. Záštitu poskytli ministr zahraničních věcí pan Tomáš Petříček, ministryně pro místní rozvoj České republiky paní Klára Dostálová a primátor hlavního města Prahy pan Zdeněk Hřib. Akce byla podpořena Českou rozvojovou agenturou v rámci projektu „Evaluace – cesta k systémovým změnám.“

První dva dny jsou vyhrazeny odborným workshopům a zbývající tři dny budou věnovány konferenčnímu programu. Program workshopů i jednotlivých konferenčních bloků máme možnost ovlivnit. ČES převzala odpovědnost za organizaci bloku na téma transformačních zkušeností a využití evaluací pro prosazování systémových změn. Další bloky předběžně zahrnují problematiku evaluací ve vztahu ke klimatické změně a cílům udržitelného rozvoje; evaluace v kontextu křehkých zemí, konfliktů a násilí; otázky gender a rovných příležitostí; a profesionalizaci evaluací.

Dokumenty ke konferenci:

Výstupy konference: