O nás

Profesní sdružení zaměřené na sdílení praktických zkušeností, metodických přístupů a zahraničních zkušeností.

O nás

Česká evaluační společnost (ČES) je dobrovolné, samosprávné, neziskové, nepolitické, nezávislé, profesní sdružení odborníků, kteří se profesionálně zabývají evaluacemi veřejných i soukromých rozvojových programů a projektů, a sdružuje své členy na základě společného zájmu.

Hlavní činnost ČES:

  • sdružovat profesionální evaluátory a osoby, které se evaluacemi zabývají,
  • podporovat budování a rozvoj evaluačních kapacit v České republice,
  • zvyšovat povědomí o ověřených evaluačních postupech a metodikách,
  • zvyšovat společenskou prestiž evaluací jako nástroje pro ověřování a zvyšování efektivnosti programů, projektů a politik,
  • vytvořit v České republice platformu podporující spolupráci s mezinárodními asociacemi a sítěmi evaluátorů, zejména pak s Network of European Evaluation Societies (NESE) a International Development Evaluation Association (IDEAS).