Ing. Vladimír Kváča, Ph. D.

Ing. Vladimír Kváča, Ph. D.

Prezident České evaluační společnost pro rok 2018. Pedagogicky působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a má dlouholetou praxi z oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů. Zde mimo jiné působil na pozicích ředitele odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií či ředitele Řídicího orgánu Operačního programu Technická pomoc na Ministerstvu pro místní rozvoj, případně vrchního ředitele Sekce fondů EU či vedoucího evaluačního týmu ESF na Ministerstvu práce a sociálních věci.

Dlouhodobě se zabývá evaluacemi intervencí financovaných z evropských fondů, přestože má kořeny v oblasti rozvojové spolupráce. Snaží se budovat evaluační kapacity na straně veřejné správy, příležitostně lektoruje (EIPA, Summer School on Counterfactual Impact Evaluation, European Academy v Berlíně).

Působí jako expert v rámci evropské sítě ESF Public Administration and Governance network. Je členem redakční rady časopisu Evaluační teorie a praxe.