Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.

Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.

Vladimír se dlouhodobě se zabývá evaluacemi intervencí financovaných z evropských fondů, přestože má akademické kořeny v oblasti rozvojové spolupráce. Má dlouholetou praxi z oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů. Zde mimo jiné působil na pozicích ředitele odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií či ředitele Řídicího orgánu Operačního programu Technická pomoc na Ministerstvu pro místní rozvoj, případně vrchního ředitele Sekce fondů EU či vedoucího evaluačního týmu ESF na Ministerstvu práce a sociálních věci. Od roku 2016 je na volné noze jako evaluátor a konzultant a zabývá se evaluacemi a change-managementem, kde jej zajímají myšlenky z oblasti Human Learning Systems. Tematicky se věnuje často projektům z oblasti penitenciární a postpenitenciární péče, ale nebrání se poznávat nové oblasti. Příležitostně vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a lektoruje v oblasti evaluací jak v Česku (pod hlavičkou ČES), tak na evropské scéně (nejčastěji pro European Institute of Public Administration). V roce 2018 zastával funkci prezidenta České evaluační společnost a je členem redakční rady časopisu Evaluační teorie a praxe.