PhDr. Marie Kaufmann

PhDr. Marie Kaufmann

Mezinárodní poradkyně a socio-ekonomická expertka. Od roku 1996 zpracovává evaluační a odborné studie pro Evropskou komisi. Zaměřuje se na oblast předvstupní a rozvojové pomoci, bilaterální pomoc, zemědělskou politiku, strukturální fondy a další intervence Evropské unie. Patří k průkopníkům evaluace v České republice a ve střední Evropě. Je spoluzakladatelkou a první předsedkyní České evaluační společnosti. V letech 2006-2011 působila ve Výkonném výboru Evropské evaluační společnosti (EES) a iniciovala konání 9. mezinárodní evaluační konference EES v Praze v roce 2010. Je výkonnou ředitelkou konzultační společnosti EVASCO s.r.o.