Ing. Martin Špaček

Ing. Martin Špaček

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Podnikohospodářské fakulty. Působí jako akademický pracovník a evaluátor se zájmem o problematiku implementace kohezní politiky EU a vyhodnocování jejích dopadů na regionální rozvoj a nestátní neziskové organizace. Dlouhodobě spolupracuje se společností IREAS, kde se podílel na několika evaluačních projektech, jako například na Pilotní counterfactul impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1, Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ nebo Vyhodnocení naplňování principu partnerství mezi nestátními neziskovými organizacemi a státní správou v programovacích obdobích 2007-2013 a 2014-2020. Má také zkušenosti s řešením několika mezinárodních výzkumných projektů zabývajících se studiem a podporou vyváženého regionálního rozvoje v rámci EU.