Ing. Martin Špaček, PhD.

Ing. Martin Špaček, PhD.

Martin Špaček působí jako akademický pracovník a evaluátor se zájmem o problematiku implementace kohezní politiky EU a vyhodnocování jejích dopadů na regionální rozvoj, firmy a nestátní neziskové organizace. V oblasti evaluací dlouhodobě spolupracuje se společností IREAS, kde se podílel na několika evaluačních projektech pro česká ministerstva (MPSV, MZE, MŽP, MMR) či Úřad vlády. Má také zkušenosti s řešením několika mezinárodních výzkumných projektů zabývajících se analýzou možných nástrojů podporujících vyvážený regionální rozvoj v rámci EU.