Pravidla soutěže

Přečtěte si pravidla evaluační soutěže

Pravidla soutěže

Soutěž spočívá ve vypracování evaluačního plánu na jednotné zadání (program nebo projekt, se kterým se studenti mohou v reálném životě setkat). Zadání bude soutěžícím týmům zaslané formou e-mailu v den soutěže, na jeho vypracování budou mít určený časový limit, po jehož uplynutí zašlou své řešení zpět kontaktní osobě z ČES. Vypracované návrhy budou hodnoceny dle hodnotících kritériích uvedených v dokumentu níže. Hodnotit bude 2-3 členná porota skládající se z odborníků v oblasti evaluací.

Zde tedy uvádíme pravidla soutěže:

1.Tým se musí skládat z alespoň tří a ne více než pěti studentů.

2.Od koučů studentských týmů se očekává, že věnují čas přípravě týmů na soutěž. Doporučujeme tedy, aby každý kouč zaregistroval maximálně dva týmy. Kouč by měl pomoci svému týmu především v rozšiřování znalostí o provádění evaluací a aplikaci evaluačních / metodologických poznatků na konkrétní (cvičné) případy.

3.Všichni členové přihlášeného týmu musí být v semestru, v němž soutěž probíhá, zaregistrováni ke studi na univerzitě nebo vysoké škole v České republice. Členové mohou studovat jakýkoli studijní obor. Kouči mohou být profesoři nebo jedinci se zkušeností a odborností v evaluacích. Role kouče spočívá především v poskytování rady a vodítek pro studentské týmy, jak k evaluaci předloženého případového projektu nebo programu přistupovat.

4.Všichni studenti, včetně účastníků předešlých kol soutěže, se mohou účastnit. Podmínkou je pouze, aby byli v soutěžním semestru zapsáni ke studiu.

5.Kouč tým připravuje před soutěží, nicméně v průběhu soutěžě (od momentu, kdy tým obdrží zadání až po jeho odevzdání) nesmí s týmem komunikovat.

6.Týmy mohou v průběhu zpracování odpovědi na zaslané zadání konzultovat jakékoli veřejně dostupné zdroje tak, jak by učinil skutečný konzultantský tým. Mohou například nahlížet do knih, akademických článků, prohledávat elektronické databáze, vyhledat zdroje na internetu atp. V průběhu zpracování zadání mohou členové týmu opustit místnost, v níž tým pracuje, a občerstvit se, nicméně po celou dobu mohou komunikovat pouze s dalšími členy týmu. Nesmí komunikovat se svým koučem.

Kompletní pravidla v českém jazyce jsou ke stažení ZDE.

Kompletní pravidla v anglickém jazyce jsou ke stažení ZDE.

 

Bližší informace k soutěži a pravidlům podá koordinátor soutěže Ing. Petra Chaloupková, PhD - chaloupkova@czecheval.cz