Realistická evaluace

Školení České evaluační společnosti Realistická evaluace

 

14., 21. a 30. listopadu 2023 (3 x půlden s týdenním odstupem), 5 – 12 účastníků

 

Realistic Evaluation (Realistická evaluace) je přístup k hodnocení programů a intervencí, který se zaměřuje na pochopení toho, jak a proč určitá intervence funguje nebo nefunguje v konkrétním kontextu. Tento přístup byl vyvinut Rayem Pawsonem a Nickem Tilleyem a zdůrazňuje potřebu hlubšího pochopení mechanismů, které stojí za účinky programů, místo pouhého zjišťování, zda či nakolik daný program funguje či nikoli. Řadí se tak do rodiny evaluace vedené teorií a akcentovány jsou kořeny přístupu ve vědeckém pragmatismu.

Základní prvky Realistic Evaluation zahrnují:

Kontexty: Evaluace se soustředí na specifický kontext, v němž se program odehrává. Je důležité chápat, jaké faktory ovlivňují výsledky a jakým způsobem.

Mechanismy: Realistic Evaluation zkoumá mechanismy, tj. procesy nebo způsoby, kterými intervence působí na určité výsledky. Klade důraz na identifikaci těchto mechanismů a jejich fungování. Přístup bere v úvahu, že výsledky mohou být ovlivněny různými faktory, které se mohou lišit v různých situacích. To znamená, že účinnost programu může být kontextově závislá.

Realistic Evaluation staví na konceptu mikro-teorie, což jsou hypotézy o tom, jaké mechanismy budou v daném kontextu fungovat. Tyto hypotézy jsou testovány a upravovány na základě dat.

Cílem Realistic Evaluation není pouze analyzovat, ale také přispět k lepšímu utváření intervencí a programů na základě pochopení mechanismů.

Tento přístup je užitečný pro ty, kteří chtějí hlouběji proniknout do toho, proč a jak určité intervence fungují, a co je třeba upravit, aby byly účinnější v konkrétních situacích.

Forma:

Presenčně v Praze 3 x půlden s týdenním odstupem, aby mohli účastnící plnit malé „domácí úkoly“. V prostorách České evaluační společnosti.

Úterý 14. listopadu (8.30 – 14.00)

Úterý 21. listopadu (9.00 – 12.30)

Čtvrtek 30. listopadu (9.00 – 12.30)

Předpokládáme, že účastníci si přinesou “své” intervence, na které by chtěli společně pohlížet optikou Realistického designu.

Místo konání: Česká evaluační společnost, z.s., Máchova 469/23, 120 00 Praha 2 (dvorní trakt)

Počet účastníků: 5 – 12

Lektoři: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. Aktuálně používá přístup Realistic Evaluation při evaluaci ESF intervencí na Maltě.ail.com; 725 563 636) a Daniel Svoboda (svoboda@czecheval.cz; 724 179 562)

 

PROGRAM ŠKOLENÍ

1. Setkání – východiska, teorie (cca 3x 90 min) (8.30 – 14.00)

 • Realistický přístup/design: Základní východiska, porovnání s jinými přístupy
 • Mechanismus + kontext = výsledek
 • Zdroje informací pro tvorbu teorie změny v kontextu realistického designu
 • Příklady (z literatury, z lektorovy zkušenosti při evaluaci ESF intervencí na Maltě)
 • Intervence účastníků

[domácí úkol – vysvětlení a upřesňování mechanismů a kontextů intervence]

2. Setkání – “evaluace začíná teorií změny” (cca 2x 90 min) (9.00 – 12.30)

 • Setkání bude zaměřeno na společnou konzultativní tvorbu výchozí teorie změny reálných intervencí, na kterých účastníci pracují. Pozornost bude věnována mechanismům a kontextům.
 • Teorie změny v kontextu realistického design
 • Jak testovat mechanismy a kontexty

[domácí úkol – upřesnění možností zkoumaní mechanismů a kontextů intervence]

3. Setkání – “evaluace končí lepší teorií změny” (cca 2x 90 min) (9.00 – 12.30)

 • Setkání bude zaměřeno na společné rozpracování možností empiricky ověřovat mechanismy, kontexty a jejich vliv na výsledky intervence.
 • Otázky a odpovědi
 • Zakončení

 

PODMÍNKY REGISTRACE

Registrujte se nejpozději do 27. 10. 2023. 

Výše účastnického poplatku činí:

Cena 3850 Kč pro členy České evaluační společnosti (ČES) – 30% sleva
Cena 4675 Kč (sleva 15 %) pro zástupce nestátních neziskových organizací (NNO) a studenty – 15% sleva
Cena 5500 Kč pro ostatní účastníky

Realistická evaluace

Uvádějte prosím fakturační adresu.

Případná stravovací omezení či jiné požadavky prosím specifikujte v poznámce níže.

Fakturační adresaPodívejte se na podmínky ochrany osobních údajů