Irena Ferčíková Konečná

Irena Ferčíková Konečná

Irena Ferčíková Konečná má mnohaletou zkušenost s přípravou a řízením projektů, včetně těch, dotovaných Evropskou komisí (ISEC, Daphne III, AMIF, JUST, HOME, Horizon 2020) v oblasti lidských práv, migrace, ochrany práv obětí trestných činů, problematiky obchodování s lidmi, prevence kriminality, vzdělávání, strategického rozvoje neziskového sektoru, advokačních aktivit, výzkumu a hodnocení dopadů a implementace veřejných politik. Spolupracuje s řadou mezinárodních organizací jako konzultantka, včetně Evropské komise jako expertka a hodnotitelka projektových žádostí.