doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Vystudoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde v roce 2009 dokončil i doktorát v oboru Regionalistika – Veřejná správa. V roce 2015 byl na základě úspěšného habilitačního řízení v oboru regionální a správní vědy na VŠE Praha, Národohospodářské fakultě, jmenován docentem. Kromě VŠE-NF působí také ve společnosti IREAS, kde se odborně dlouhodobě věnuje hodnocení veřejných výdajových programů politiky soudržnosti EU a politiky rozvoje venkova.