Doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Martin Pělucha se ve společnosti IREAS dlouhodobě věnuje hodnocení veřejných výdajových programů politiky soudržnosti EU a politiky rozvoje venkova. Evaluacemi se zabývá již od roku 2003, kdy aktivně participoval na hodnocení předvstupního programu SAPARD. Od té doby do konce druhé dekády nového milénia koordinoval nebo se účastnil jako expert více než 30 evaluací nebo odborných analýz/studií, zejména pro MZE, MMR, MPSV, MPO, MŽP a rovněž také pro Evropskou komisi. V roce 2018 působil v pozici prezidenta České evaluační společnosti. Martin Pělucha vystudoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 2015 byl jmenován docentem v oboru regionální a správní vědy a v roce 2022 byl jmenován profesorem v oboru hospodářské politiky na Vysoké škole ekonomické v Praze.