Ing. Petra Chaloupková, PhD., dr.h.c

Ing. Petra Chaloupková, PhD., dr.h.c

Ing. Petra Chaloupková, Ph.D., dr.h.c, působí jako proděkanka pro mezinárodní vztahy a pedagog na Fakultě tropického zemědělství, ČZU v Praze. Má více než 15 let profesionální zkušenosti s koordinací rozvojových projektů financovaných Českou rozvojovou agenturou (např. v Angole, Kambodži, Moldávii, Ukrajině, Vietnamu) a řízením evropských projektů (např. EURASIA, EURASIA 2, ALFABET, ASK Asia, SIMPLE, PISAI, GLOFOR, Multiclass, ADVALUE). Je vedoucí týmu výzkumné skupiny Consumers’ Behaviour and Capacity Building, která se zaměřuje na budování kapacit a posilování dovedností lidí reagovat na hlavní mezinárodní výzvy v oblasti zemědělství, bezpečnosti potravin, hospodaření s přírodními zdroji, rozvoje venkova a udržitelného řízení hodnotových řetězců. V rámci České evaluační společnosti pracuje jako projektová manažerka.