Ing. Linda Maršíková

Ing. Linda Maršíková

Linda Maršíková se v EY zabývá poradenstvím pro veřejný sektor a evaluacemi projektů financovaných z EU. S kolegy z týmu se dlouhodobě snaží o vyšší efektivitu a dopad veřejných prostředků a jejich lepší řízení. Linda má více jak 10 let zkušeností s implementací evropských fondů na podporu sociálního začleňování, zároveň pomáhala nastavit podmínky pro financování sociálních služeb v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory. Během své práce pro Ministerstvo práce a sociálních věcí se podílela na tvorbě a vedení řady studií a analýz zaměřených na finanční nástroje a sociální politiku a další témata související s gesčními úkoly Ministerstva.