Evaluační minimum

Základní informace o kurzu

Evaluační minimum

Motto: „Každý začátek je těžký. S tím evaluačním vám pomůžeme.“

Dvoudenní cyklus certifikovaného školení „Evaluační minimum“ se skládá z kurzů Úvod do evaluací a Plánovaní a realizace evaluací (oba jednodenní kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra). Cyklus představuje úvod do evaluační problematiky a je vhodný jako odrazový můstek pro další evaluační vzdělávání. Školení je určeno pro zadavatele i realizátory projektů a evaluací, kteří potřebují posílit své znalosti a schopnosti týkající se základních principů a možností evaluací a kteří mají zájem sdílet své praktické zkušenosti, ať už v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů, národních programů nebo zahraniční rozvojové spolupráce.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu ces@czecheval.cz.

Program školení

První den

8:10 – 8:30

    Registrace (ranní káva, čaj)

8:30 – 10:10

  1. Úvod do problematiky (představení a očekávání účastníků, úvod do evaluací – účel, přístupy, zainteresované strany, plánované využití výsledků)

10:10 – 10:30

   Přestávka (občerstvení)

10:30 – 12:10

  1. Intervenční logika – základní principy a definice, matice logického rámce, teorie změny (+ cvičení a diskuse)

12:10 – 13:10

    Oběd (Máchova Plzeňská restaurace)

13:10 – 14:50

  1. Evaluační kritéria a otázky – základní definice, typy otázek podle účelu, evaluačního přístupu a zvolených kritérií, tipy a příklady (+ cvičení a diskuse)

14:50 – 15:10

     Přestávka (občerstvení)

15:10 – 16:50

  1. Evaluační design – úvod (účel/přístupy/kauzalita) a theory based evaluation / process tracing (+ cvičení a diskuse)

16:50 – 17:20

    Shrnutí prvního dne, otázky a odpovědi

 

Druhý den

8:30 – 8:40

    Zpětná vazba k prvnímu dni (a ranní káva, čaj)

8:40 – 10:10

  1. Evaluační design – counterfactual impact evaluation, procesní evaluace (+ cvičení a diskuse)

10:10 – 10:30

     Přestávka (občerstvení)

10:30 – 12:10

  1. Metody sběru a analýzy dat – základní možnosti pro zvolené evaluační designy, volba vzorku, vyhodnocení výsledků, tipy a příklady (+ cvičení a diskuse)

12:10 – 13:10

     Oběd (Máchova Plzeňská restaurace

13:10 – 14:50

  1. Plán evaluace – evaluation design matrix, základní požadavky, příklady plánu pro konkrétní evaluace (praktické cvičení/závěrečný úkol a diskuse)

14:50 – 15:10

     Přestávka (občerstvení)

15:10 – 16:50

  1. Řízení evaluací a využití výsledků evaluace – od přípravy zadávacích podmínek po monitoring doporučení evaluace (+ cvičení a diskuse)

16:50 – 17:20

     Shrnutí kursu, otázky a odpovědi

 

Hodnocení předchozích běhů kurzu

2019