Rozvojové aktivity ČES

Budujeme evaluační kapacity v České republice

ČES: Rozvoj evaluací - evaluace v rozvoji

Česká rozvojová agentura podpořila v rámci dotačního titulu „Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství NNO)“ projekt nazvaný „ČES: Rozvoj evaluací - evaluace v rozvoji“.

 

 

 

 

 

 

Záměrem projektu je posílení a využití kapacit členů a partnerů České evaluační společnosti (ČES) a dalších zainteresovaných cílových skupin v oblasti evaluací skrze vzdělávání a setkávání evaluátorů, zadavatelů evaluací a zájemců o evaluace.

Projekt ČES směřuje k rozvoji evaluační kultury v ČR s pozitivním dopadem na kapacity cílových skupin pro oblast evaluací zahraniční rozvojové spolupráce a dalších rozvojových intervencí, včetně intervencí podporovaných z Evropských sociálních a investičních fondů. Kombinací pěti aktivit (realizace konference „Rozvoj evaluací – evaluace v rozvoji“, příprava Metodiky zadávání evaluací, realizace vzdělávacích kurzů, uspořádání evaluačních setkávání na aktuální téma Evalcafé a rozvoj webových stránek) projekt přispěje ke zvýšení zájmu o evaluace a rozvoji odbornosti jak zadavatelů, tak zpracovatelů evaluací.

Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Realizátor: Česká evaluační společnost, z.s.

Celková výše prostředků: 272 000 Kč (spolufinancování 25 %)