Rozvojové aktivity ČES

Budujeme evaluační kapacity v České republice

2019

Evaluace – cesta k systémovým změnám

Česká rozvojová agentura podpořila v rámci dotačního titulu „Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství NNO)“ projekt nazvaný „Evaluace – cesta k systémovým změnám.“

 

 

 

 

 

 

Projekt navazuje na projekt podpořený ČRA v roce 2018 a rozvíjí i další aktivity, které ČES pravidelně realizuje vesměs na dobrovolnické bázi. Projekt usiluje o to, aby se čeští evaluátoři více otevřeli světu. Jeho cílem je umožnit českým evaluátorům, zadavatelům evaluací a projektovým manažerům konfrontovat své zkušenosti, problémy a postoje se zahraničními experty v oblasti evaluací. Projekt by měl také podpořit zájem o evaluace a rozvíjet mezinárodní a mezisektorovou spolupráci a networking. Součástí projektu je spoluorganizace globálního shromáždění IDEAS v Praze.

Střednědobé cíle projektu jsou (i) vyšší využití českých expertů v mezinárodních projektových a evaluačních týmech (bude ověřeno průzkumem mezi členy ČES v roce 2020) a (ii) vyšší míra dlouhodobé i ad hoc spolupráce se zahraničními odborníky v evaluacích projektů zahraniční rozvojové spolupráce i v dalších oblastech (národní a evropské programy). Dopadem projektu na úrovni záměru bude zvýšení dopadů projektů a evaluací prováděných s účastí členů a partnerů České evaluační společnosti. Hlavním indikátorem vlivu evaluací a českého příspěvku k rozvoji bude přijetí většiny systémových doporučení českých evaluací ze strany zadavatelů, respektive adresátů těchto doporučení.

Termín realizace: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Realizátor: Česká evaluační společnost, z.s.

Celková výše prostředků: 472 000 Kč (spolufinancování 25 %)

Dokumenty:

2018

ČES: Rozvoj evaluací - evaluace v rozvoji

Česká rozvojová agentura podpořila v rámci dotačního titulu „Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství NNO)“ projekt nazvaný „ČES: Rozvoj evaluací - evaluace v rozvoji“.

 

 

 

 

 

 

Záměrem projektu je posílení a využití kapacit členů a partnerů České evaluační společnosti (ČES) a dalších zainteresovaných cílových skupin v oblasti evaluací skrze vzdělávání a setkávání evaluátorů, zadavatelů evaluací a zájemců o evaluace.

Projekt ČES směřuje k rozvoji evaluační kultury v ČR s pozitivním dopadem na kapacity cílových skupin pro oblast evaluací zahraniční rozvojové spolupráce a dalších rozvojových intervencí, včetně intervencí podporovaných z Evropských sociálních a investičních fondů. Kombinací pěti aktivit (realizace konference „Rozvoj evaluací – evaluace v rozvoji“, příprava Metodiky zadávání evaluací, realizace vzdělávacích kurzů, uspořádání evaluačních setkávání na aktuální téma Evalcafé a rozvoj webových stránek) projekt přispěje ke zvýšení zájmu o evaluace a rozvoji odbornosti jak zadavatelů, tak zpracovatelů evaluací.

Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Realizátor: Česká evaluační společnost, z.s.

Celková výše prostředků: 272 000 Kč (spolufinancování 25 %)

Dokumenty: