Statutární dokumenty

Stanovy, výroční zprávy a zápisy

Statutární dokumenty

Stanovy České evaluační společnosti

Stanovy ČES (schválené Kongresem ČES dne 29. 11. 2018, pdf)

 

Výroční zprávy České evaluační společnosti

 

VZ za rok 2008

VZ za rok 2009

VZ za rok 2010

VZ za rok 2011

VZ za rok 2012

VZ za rok 2013

VZ za rok 2014

VZ za rok 2015

VZ za rok 2016

VZ za rok 2017

Zápisy z Kongresů ČES

Kongres 2009

Kongres 2011

Kongres České evaluační společnosti dle článku 8 Stanov sdružení, odstavec 3, proběhl dne 2.6.2011.  Kongresu se účastnilo 7 řádných členů sdružení.  Kongres projednal otázky spojené s činností v roce 2011 a výhledem úkolů sdružení pro rok 2012.

Mimořádný Kongres 2011

Mimořádný Kongres České evaluační společnosti, o.s. proběhl dne 9.12.2011 v Praze.  Cílem mimořádného Kongresu bylo především přijetí Etického kodexu evaluátora.

Kongres 2013

Kongres České evaluační společnosti proběhl dne 13.12.2013 v Praze. Kongres projednal aktivity v roce 2012 a 2013 a proběhla volba nových orgánů Správní rady.

Kongres 2014

Kongres České evaluační společnosti proběhl 18.12.2014 v Praze. Hlavním bodem jednání bylo schválení novelizovaných stanov spolku a projednání aktivit v souvislosti s nadcházejícím Rokem evaluací.

Kongres 2015

Kongres České evaluační společnosti proběhl 10.12.2015 v Praze. Hlavním bodem jednání byla volba nových orgánů Správní rady, předání čestného členství zakladateli ČES, PhDr. Dmitriji Švecovi a projednání aktivit pro rok 2016.

Kongres 2016

Kongres České evaluační společnosti proběhl 1.12.2016 v Praze. Hlavním bodem jednání byla volba nových orgánů Správní rady, zhodnocení činnosti za rok 2016 a projednání aktivit pro rok 2017.

Kongres 2018

Kongres České evaluační společnosti proběhl 29.11.2018 v Praze. Hlavní body jednání: volba nových členů Správní rady, návrh na změnu stanov, zhodnocení činnosti za rok 2018 a projednání aktivit pro rok 2019.

 

Zápisy z jednání Správní rady ČES

2019

Zápis SR ČES 9.1.2019 (pdf)

Zápis SR ČES 7.2.2019 (pdf)

2018

Zápis SR ČES 08.02.2018 (pdf)

Zápis SR ČES 01.03.2018 (pdf)

Zápis SR ČES 04.04.2018 (pdf)

Zápis SR ČES 22.05.2018 (pdf)

Zápis SR ČES 4.9.2018 (pdf)