Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.

Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.

Jiří Hejkrlík je proděkanem Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Ve výuce, výzkumu i v rámci rozvojových projektů se zabývá kvalitou vzdělávání, efektivností rozvojové spolupráce, zemědělskou politikou a institucemi. Má zkušenosti s řízením i evaluací rozvojových projektů v Angole, Etiopii, Gruzii, Mongolsku a Moldávii. Zabývá se i evaluací kvality v terciárním vzdělávání jak v ČR tak v zahraničí.