Marie Körner

Marie Körner

Spolumajitelka poradenské společnosti 4G eval s.r.o. Odbornice na socio-ekonomii, monitoring a evaluace. Působí zejména v rozvojové spolupráci a má zkušenosti ve všech aspektech řízení projektového cyklu. Mezi hlavní oblasti odborného zaměření patří zásobování vodou, sanitace a rozvoj venkovských oblastí. Podporuje participativní přístupy a využívaní informací z monitoringu a evaluací. Zaměřuje se na strategie udržitelnosti přínosů rozvojových aktivit. Je členkou ČES, EES a IDEAS.