Konference 2015

Podívejte se na program konference 2015

Konference 2015

Konference 2015: Evaluace ve světle nových příležitostí

Cíl konference

Cílem tohoto ročníku konference České evaluační společnosti bylo nastínit možné příležitosti směřování evaluací v ČR. Hlavní pozornost byla věnována jak příležitostem vycházejících ze současných a budoucích potřeb jednotlivých rezortů ve vztahu k evaluacím, tak také příležitostem metodologickým, které jsou dány možnostmi nových postupů používaných při evaluaci. V neposlední řadě se konference zaměřila i na profesně-vzdělávací příležitosti zahrnující diskuse o možnostech odborného růstu evaluátorů. Konkrétní příspěvky se věnovaly např. behaviorálním přístupům, možnostem uplatnění Capability Approach, uplatnění techniky nejvýznamnější změny a dalším tématům viz níže.

Termín a místo konání

9. června 2015 v prostorách Budovy Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice).

 

Partneři konference

 

  

 

PROGRAM KONFERENCE

Úvodní příspěvky:

Kateřina Gregorová (Ministerstvo pro místní rozvoj): Příležitosti z pohledu Ministerstva pro místní rozvoj

Dita Villaseca B. Kubíková (Ministerstvo zahraničních věcí): Příležitosti z pohledu Ministerstva zahraničních věcí

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK NESE

POSTER SESSION

Prezentace posterů s evaluační tematikou

Fotogalerie z konference