Konference 2016

Podívejte se na program konference 2016

Konference 2016

Konference 2016: Evaluace mezi Skyllou a Charybdou

Cíl konference

Konference se věnovala hledání vhodného způsobu realizace evaluací. Dosahování metodologické vyváženosti charakteristické jak vysokou spolehlivostí a validitou evaluačních závěrů, tak také jejich praktickou využitelností, není totiž vždy snadným úkolem. Podobně nesamozřejmým je design evaluace připravený tak, aby naplnil ambiciózně stanovené cíle a současně zohlednil omezenou dostupnost vhodných údajů a případné další praktické limity.

Konference přinesla zajímavá vystoupení, která představila nové a inovativní techniky, které mohou v konkrétních situacích evaluátorům pomoci při hledání cesty mezi Skyllou a Charybdou, ať už si obě nebezpečí představíme jakkoliv. Jednotlivé příspěvky usilovali o hledání proveditelných forem, jak provázat teoreticko-metodologické požadavky evaluací s potřebami praxe, jak dosáhnout výsledků založených na robustní evidenci nebo jak účinně zapojovat relevantní zainteresované stany.

Termín a místo konání

26. května 2016 v prostorách Budovy Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice.

PROGRAM KONFERENCE

Úvodní příspěvky:

Jiří Remr (Česká evaluační společnost): KEY SPEECH - Evaluace mezi Skyllou a Charybdou

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

Závěrečné shrnutí a diskuse

 

Záštitu nad konferencí převzalo

 

 

 

Partneři konference