Konference 2012

Podívejte se na program konference 2012

Konference 2012

Evaluace pro budoucnost

Cíl konference

Cílem Konference byla reflexe budoucích výzev a plánů v oblasti evaluací, a to v kontextu směřování Strukturálních fondů EU a Zahraniční rozvojové spolupráce; společné definování průřezových doporučení pro rychlejší a kvalitnější přenos zkušeností a inovativních nástrojů/postupů do evaluační praxe a mezi aktéry navzájem.

Termín a místo konání

30. května 2012 v prostorách Budovy Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice). Místo je dobře dostupné – metrem B – stanice „Jinonice“.

Partneři konference

PROGRAM KONFERENCE

PLENÁRNÍ PREZENTACE

Ing. Vít Šumpela (Národní orgán pro koordinaci NSRR, MMR): Evaluace v kontextu směřování Strukturálních fondů EU

PhDr. Zuzana Hlavičková (Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, MZV): Evaluace v kontextu směřování Zahraniční rozvojové spolupráce 

Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. (Sekce fondů EU, MPSV)Evaluace Evropského sociálního fondu v období 2014-2020: výzvy pro českou evaluační komunitu

Ing. Dagmar Gombitová (International Development Evaluation Association): Kompetence evaluátorů a zadavatelů evaluací 

PANELOVÉ PREZENTACE

Metodologické výzvy

Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. (Sekce fondů EU, MPSV); Ing. Oto Potluka, Ph.D. (IREAS): Counterfactual Impact Evaluation v České republice: Příklad OP LZZ
Mgr. Lukáš Kačena (Ernst & Young): Evaluace jako součást strategické formulace politik ČR
Ing. Vladimír Sodomka (Česká evaluační společnost): Aspekty hodnocení a výběr projektů programů SF
Ing. Patrik Sieber, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická):  Ekonomické metody hodnocení a společenský blahobyt
Vojta Bartoš (Člověk v tísni/CERGE - EI): Metody evalauce projektů ČvT v Aftanistánu
RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. (Berman Group): Problematika zajištění důkazů pro "evidence based" evaluace

Posilování institucionální spolupráce a evaluačních kapacit

Mgr. Milan Konrád (Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, MZV ČR): Zkušenosti s plánováním a realizací společných evaluací v rámci ZRS ČR
Mgr. Jan Blahůšek (Odd. monitorování a evaluace MPSV evaluace, MPSV): Zkušenosti s využitím databáze evaluačních doporučení VPŘED
Ing. Petr Švec (Národní síť zdravých měst České republiky): Zkušenosti z pilotní evaluace udržitelného rozvoje měst
Mgr. Jana Chladná (Odbor řízení a koordinace NSRR, NOK MMR ČR): Na cestě k meta-evaluacím ve Strukturálních fondech
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (Česká evaluační společnost): Normy a standardy provádění evaluací
Jan Böhm (SIRIRI); Jana Miléřová (FoRS): Zkušenosti s Peer Review u členských organizací FoRS

Fotografie z konference