Konference 2013

Podívejte se na program konference 2013

Konference 2013

Odpovědnost za výsledky a výzvy pro období 2014+

Cíl konference

Cílem Konference bylo shrnout očekávání zadavatelů evaluací a zkušenosti realizátorů a vztáhnout je k novým výzvám a novým potřebám. Snahou Konference bylo podpořit názorovou výměnu mezi zadavateli, realizátory a dalšími zainteresovanými stranami, a zejména pak přinést nové podněty k problematice odpovědnosti za výsledky.

Termín a místo konání

28. května 2013 v prostorách Budovy Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice). Místo je dobře dostupné – metrem B – stanice „Jinonice“.

Partneři konference

PROGRAM KONFERENCE

Panel 1

Panel 2

Fotografie z konference