Výsledky soutěže 1. ročník

Podívejte se na výsledky soutěže v evaluaci

Výsledky soutěže 1. ročník

Vítězem studentské evaluační soutěže 2017 se stal tým z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy!

Evaluační návrh zhotovený týmem studentů pod jménem SEbevědomě Přemýšlející a Transnacionálně Intelektuální Kolektiv (Septik) z oboru Globální migrační a rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK) byl porotou vybrán jako nejlepší ze soutěžních návrhů, které studenti předložili v rámci prvního oficiálního ročníku Studentské soutěže v evaluaci pod záštitou ČES. V týmu soutěžili Jonáš Suchánek, Jan Cejpek, Martina Kovářová a Anastasia Kniazeva. Na druhém se umístil tým Náplavky rovněž z PřF UK a třetí skončil tým Quantum z Fakulty sociálních věd UK.

Soutěž proběhla 8. prosince 2017 a týmy měly pouze 5,5 hodiny na tvorbu evaluačního plánu pro projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce v gesci Svazu měst a obcí České republiky. Soutěže se účastnily celkem 4 studentské týmy z různých kateder/fakult Univerzity Karlovy. Soutěž probíhala v českém a anglickém jazyce a byla tak přístupná i zahraničním studentům z kurzů vyučovaných v anglickém jazyce.

Jak vítězům, tak všem ostatním týmům velmi gratulujeme a doufáme, že pro ně účast v soutěži byla velmi přínosnou.

Návrhy byly hodnoceny porotkyněmi, doc. Ing. Danou Švihlovou, PhD a Annou Kunovou, MSc, zkušenými odbornicemi v oblasti evaluací. Oběma jim za jejich zapojení velmi děkujeme

 

První ročník Studentské soutěže v evaluaci 2017

Tým: SEbevědomě Přemýšlející a Transnacionálně Intelektuální Kolektiv (Septik)

Škola: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF, Univerzita Karlova

Členové: Jonáš Suchánek, Jan Cejpek, Martina Kovářová a Anastasia Kniazeva

Kouči: RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. a doc. RNDr. Josef Novotný, PhD

 

Tým: Náplavky

Škola: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF, Univerzita Karlova

Členové: Adéla Kalusová, Martina Lasáková, Nora Hlavatá, Bára Valková

Kouči: RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. a doc. RNDr. Josef Novotný, PhD

 

Tým: Quantum

Škola: Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Členové: Diana Tadevosyan, Tamar Zviadadze, Henry Domingue, Carles Corral, Frederich David DohlerKouč: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA