Výsledky Soutěže 0. Ročník

Podívejte se na výsledky soutěže v evaluaci

Výsledky soutěže 0. ročníku

Vítězem studentské evaluační soutěže se stal tým z Univerzity Palackého v Olomouc

Evaluační návrh zhotovený týmem studentek pod jménem Simple Solution z Katedry rozvojových studií Přířodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byl porotou vybrán jako nejlepší z návrhů vytvořených studentskými týmy, které se účastnily pilotního kola Studentské soutěže v evaluaci pod záštitou ČES. V týmu soutěžily Paulina Števíková, Ludmila Pátá a Barbora Knížková. Na druhém a třetím místě se umístily týmy VJEM2 a Čiperové, oba z Přířodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Soutěž proběhla 2. prosince 2016 a týmy měly pouze 5,5 hodiny na tvorbu evaluačního plánu pro projekt Šance na úspěch, který realizuje Nová škola, o.p.s. Soutěže se účastnilo celkem 6 studentských týmů z různých kateder/fakult Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž probíhala v českém a anglickém jazyce a byla tak přístupná i zahraničním studentům z oborů vyučovaných v anglickém jazyce.

Návrhy byly hodnoceny porotkyněmi, doc. Ing. Danou Švihlovou, PhD a Ing. Jiřinou Svitákovou, PhD, MBA, zkušenými odbornicemi v oblasti evaluací. Oběma jim za jejich zapojení velmi děkujeme!

Studenti porotkyně a organizátory velmi překvapili svou schopností ve velmi krátkém čase zpracovat kvalitní evaluační nabídky. Vítězství týmu Simple Solution tak bylo velmi těsné. Jak vítězům, tak všem ostatním týmům velmi gratulujeme a doufáme, že pro ně účast v soutěži byla velmi přínosnou.

Reakce vítězného týmu lze najít v tomto článku.

Výsledky pilotního kola Studentské soutěže v evaluaci 2016

1. místo

Tým: Simple Solution

Škola: Katedra rozvojových studií, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci

Členové: Paulina Števíková, Ludmila Pátá, Barbora Knížková

2. místo

Tým: VJEM2

Škola: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF, Univerzita Karlova

Členové: Jan Lehejček, Vít Bořil, Eliška Masná, Miroslav Košař, Marie Konrádová

3. místo

Tým: Čiperové

Škola: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF, Univerzita Karlova

Členové: Pavlína Lášticová, Filip Vrbík, Tomáš Černý, Jaromír Kronát, Marek Petráš

Reakce zainteresovaných stran

"Vážíme si toho, že bylo naše počínání identifikováno jako vhodný příklad pro modelovou evaluaci. Jsme rádi za nezaujatý pohled z venčí. Respektujeme předkládané návrhy minimalizace rizik i cesty směřující k optimalizaci výstupů a výsledků projektu. Spolupráce s ČES byla pro nás inspirací a dělala nám radost. Velmi nás těší, že se propagaci a vývoji kvalitní evaluace někdo tak svědomitě věnuje."

Jan Zajíc, ředitel, Nová škola, o.p.s.