Výsledky soutěže 2. ročník

Podívejte se na výsledky soutěže v evaluaci

Výsledky soutěže 2. ročník

Vítězem studentské evaluační soutěže 2018 se stal tým z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy!

Evaluační návrh připravený týmem studentů pod jménem Evaluengers s.r.o. studujících obor Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy byl porotou vybrán jako nejlepší ze soutěžních návrhů, které studenti předložili v rámci druhého oficiálního ročníku Studentské soutěže v evaluaci pořádané ČES. Tým sestavili studenti Barbora Buřičová, Petr Havlíček, Denisa Kefurtová a Simona Lipková. Vítězný tým obdrží od ČES voucher na Evaluační minimum, dvoudenní školení v oblasti evaluací, čeká jej prezentace svého návrhu na výroční konferenci ČES a také účast v Mezinárodní evaluační soutěži.

Na druhém se umístil tým Just Effective z Vysoké školy ekonomické v Praze a na třetím místě skončil tým S.M.A. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Soutěž proběhla 6. prosince 2018 a týmy měly pouze 5,5 hodiny na přípravu nabídky na evaluaci projektu „Doma i s Alzheimerovou chorobou“. Zadání (ke stažení v pdf) vycházelo ze skutečného projektu, který pro potřeby soutěže poskytl Domov důchodců Ústí nad Orlicí. Panu řediteli Mgr. Bc. Janu Vojvodíkovi, MBA za svolení děkujeme a děkujeme rovněž skutečným evaluátorům tohoto projektu Mgr. Janu Hněvkovskému a Mgr. Richardovi Kokešovi za jejich podporu při přípravě soutěžního zadání a za ochotu účastnit se veřejné prezentace vítězného návrhu na Konferenci ČES 2019. Diskuse mezi evaluačním a studentským týmem o přístupu bude nepochybně zajímavá!

Návrhy posuzovaly dvě hodnotitelky doc. Ing. Dana Švihlová, PhD a RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D. Obě jsou zkušenými odbornicemi v oblasti evaluací a oběma za jejich zapojení patří ze strany ČES velký dík!

Soutěže se účastnily celkem 4 studentské týmy z různých kateder/fakult Univerzity Karlovy a VŠE. Velmi gratulujeme vítězům i ostatním týmům, věříme, že pro každého účastníka byla soutěž přínosná. Tři nejlepší studentské návrhy naleznete níže.

 

Druhý ročník Studentské soutěže v evaluaci 2018

 

1. místo

Tým: Evaluengers s.r.o.

Škola: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Členové: Barbora Buřičová, Denisa Kefurtová, Petr Havlíček, Simona Lipková

Kouč: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Výsledný návrh (pdf)

 

2. místo

Tým: Just Effective

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze

Členové: Bc. Radka Doležalová, Bc. Eva Hájková, Bc. Lucie Kubínová, Bc. Nikola Pečková, Bc. Jaroslav Vrkoč

Kouč: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Výsledný návrh (pdf)

 

3. místo

Tým: S.M.A.

Škola: Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Členové: Světlana Paramonova, Miriam Moutouk, Aneta Seidlová

Kouč: RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. a doc. RNDr. Josef Novotný, PhD

Výsledný návrh (pdf)