EvalCafé jaro 2017 (březen)

Přijďte s námi posedět a diskutovat o evaluacích

EvalCafé jaro 2017 (březen)

TÉMA: Zkušenosti z evaluací zahraniční rozvojové spolupráce

Páté setkání EvalCafé proběhlo dne 20. 3. 2017 ve společnosti Ernst & Young. Téma EvalCafé vycházelo z doporučení souhrnné zprávy hodnocení pracovních verzí evaluačních zpráv projektů zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2016 i ze zkušeností z předcházejících let.

Účelem setkání bylo identifikovat možnosti zlepšování kvality evaluací či systému evaluací. Otázky k diskusi reflektují jednotlivá doporučení, vztažená ke konkrétním příkladům z praxe.

Prezentace s doporučeními (pdf)