EvalCafé jaro 2015

Přijďte s námi posedět a diskutovat o evaluacích

EvalCafé jaro 2015

TÉMA:  Evaluace, které měly opravdu dopad

První evaluační kavárny konané dne 21. 5. 2015 se zůčastnilo 9 osob - zadavatelů i evaluátorů, se zkušeností z oblasti sociální, vzdělávací i rozvojové. 

Na úrovni projektové zmínili několik příkladů evaluací, které měly opravdu dopad - vedly například ke změně strategie realizátora, přesunu do více potřebných regionů apod. V jednom případě bylo zjištěno, že dopady projektu byly negativní, i když projekt vedl k nadprůměrným výstupům i výsledkům - ovšem dopady byly ovlivněny externími faktory, které při plánování nebyly dostatečně zohledněny. Teorie změny tedy bylo třeba následně změnit.

Účastníci identifikovali následující faktory, které přispěly k vlivným evaluacím: jasné zadání a jasný cíl evaluace; kvalitní evaluátor a expert na danou problematiku; dále dostatečně konkrétní projekt (výstupy, výsledky, dopady); dostatečný čas na evaluaci (pro evaluátory, ale i zadavatele a ostatní); úzká spolupráce s hlavními aktéry, kteří jsou zodpovědní za výsledek, jsou motivováni k pozitivním změnám, ochotni přiznat si případnou chybu a poučit se, dostupná data včetně dat vstupních a též fakt, že evaluace je součástí rozhodovacích struktur zadavatele.

Bylo navrženo, aby evaluace programů byly vybudovány "odspoda", tedy z evaluací jednotlivých projektů. Ty pak mohou být kombinovány s analýzou dat, pokud budou dostupná a dostatečně kvalitní. V každém případě byla podtržena odpovědnost všech zúčastněných za výsledky, tedy změny v životech lidí, nejen za dostatečné čerpání prostředků v souladu se zákonem a příslušnými pravidly. Dále by evaluátoři uvítali další komunikaci se zadavatelem po ukončení evaluace - tedy zpětnou vazbu, zda-li evaluace měla dopad. Tato komunikace již probíhá například v rámci zahraniční rozvojové spolupráce na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Z diskuse vyplynulo, že je třeba více posílit tvorbu politik a programů založenou na evaluacích (tedy tzv. evidence-based policy). Je třeba více kvalitních evaluátorů (co nejvíce "nezávislých"), kvalitních zadání evaluací, ale i vodítko, jak poznat kvalitní evaluaci. ČES může pomoci s průběžným vzděláváním jak evaluátorů, tak zadavatelů. Může též rozvinout interní diskusi nad hodnocením evaluátorů. Tedy jak dále stavět na již existujícím Kodexu evaluátora a Standardech provádění evaluací. Tato témata budou dále diskutovány na konferenci ČES dne 9. 6. 2015 a na dalších setkáních ČES.

Děkujeme všem účastníkům za jejich aktivní příspěvky i naslouchání! O dalším setkání Vás budeme informovat opět na stránkách www.czecheval.cz.

Fotografie z EvalCafé